Vektløfteren Kasirye utestengt i to år for dopingbruk

Dommen falt i dag.

  Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

idrettspolitikk

Domsutvalget i Norges Idrettsforbund har dømt vektløfteren Ruth Kasirye til to års utestengelse for bruk av meldonium.

Kasirye har fått et fradrag på ti måneder og 16 dager for ilagt suspensjon og forsinkelser i saksbehandlingen, heter det i en melding fra Kasiryes advokatselskap, Bull & Co.

Domsutvalget festet dermed ikke lit til legens uttalelse om at Ruth Kasirye kun fikk meldonium som akutt medisinsk behandling i fem dager. Domsutvalget legger imidlertid til grunn at hun ikke tok meldonium for å jukse.

– Ruth Kasirye er skuffet over at Domsutvalget ikke trodde på legens uttalelser i denne saken. Det var enighet om at det skriftlige materialet var forbundet med stor usikkerhet, og vi hadde regnet med at legens oppklaring skulle være tilstrekkelig bevis for at Ruth Kasirye kun fikk meldonium som akutt medisinsk behandling i fem dager. I så fall skulle hun vært frifunnet, sier Kasiryes advokat, Morten Justad Johnsen i Bull & Co Advokatfirma.

– Resultatet er i det store og hele i samsvar med påstanden som Påtalenemda nedla, så vi er i og for seg tilfreds med at vi har fått medhold i våre anførsler, sier prosessfullmektig Niels Kiær i Antidoping Norge til NTB.

Vurderer anke

Kasirye er utestengt fra all konkurranse og organisert trening fram til 21. juli 2018.

– Kasirye tar dommen til etterretning og vil sammen med sin advokat vurdere om det er grunnlag for å anke innen ankefristen 21. juni, opplyser advokat Johnsen.

Kasirye testet positivt på det forbudte stoffet meldonium 25. januar i fjor. Dopingprøven ble avlagt utenfor konkurranse.

I Uganda

Vektløfteren har hele tiden hevdet at hun fikk i seg stoffet da hun ble behandlet for malaria i hjemlandet Uganda noen uker tidligere, og at hun dermed hadde krav på medisinsk fritak.

Kasirye vedgår at hun burde informert om malariabehandlingen da hun ble dopingtestet, men mener dokumentasjonen innhentet i etterkant burde være tilstrekkelig til å få fritak fra dopingreglementet.

– Det har vært litt uvanlig å forholde seg til en slik sak, men sånn sett så er det en positiv prøve for et forbudt stoff, og spørsmålet var i hvilken grad den dokumentasjonen kunne bevise at hun tok det for det første i et gitt tidsrom og for det andre hvorfor hun tok det, sier Kiær.

– Enhver sak har sitt eget faktum, men i utgangspunktet mente vi at dokumentasjonen tilsa at hun hadde tatt meldonium etter 1. januar og en god tid inn i januar. Den oppfatningen delte domsutvalget. Sånn sett var det ikke, så langt jeg kan se, så veldig komplisert, bemerker Kiær.

Meldonium, som oftest benyttes som hjertemedisin, kom først på forbudslista 1. januar i fjor.

Kasirye deltok under OL i Beijing i 2008. Da var hun også norsk flaggbærer.