Debatt:

Kvinner i fengsel i Norge: En pinlig affære

Det er en markant forskjell på soningsforholdene til menn og til kvinner i fengsel. Tromsø soroptimistklubb mener det er uholdbart og uakseptabelt at det i Norge i 2019 fortsatt er så dårlige soningsforhold for kvinner.

  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Meninger

Tromsø soroptimistklubb er en del av Soroptimist Internasjonal, en verdensomspennende frivillig organisasjon som arbeider for å bedre kvinners og barns levekår, lokalt og globalt.

Det siste året har klubbens internasjonale prosjekt vært å skaffe støtte til Prosjekt Haiti og deres kvinneprogram Maman Troll. På lokalplanet er vi opptatt av synliggjøring av kvinners innsats. Men vi har også et ønske om å støtte noen av de kvinnene som kanskje har det aller vanskeligst i vårt samfunn, nemlig kvinner i fengsel.

Tidligere i høst leste vi med stor interesse reportasjene i iTromsø om soningsforholdene i Tromsø fengsel. En av disse reportasjene tok spesielt for seg kvinners dårlige soningsforhold i Tromsø fengsel, med mye alenesoning og få tilbud om opplæring eller tilpassede aktiviteter.

Vi har dessuten med interesse fulgt NRKs dokumentarserie «Helene sjekker inn», som sist uke besøkte et av Norges kvinnefengsel, Ravneberget i Sarpsborg kommune. Også der kom det klart fram at kvinner i fengsel har vesentlig dårligere soningsforhold enn menn.

LES OGSÅ: Vi krever likestilling – også i norske fengsler

Hvilke mannlige innsatte ville for eksempel godta å måtte bo i firesengsrom i dagens Norge? spør Helene mens hun går rundt og ser seg om. Her er det ikke mye plass til individuelle tilpasninger av behov.

I perioden 2014–2016 gjennomførte Sivilombudsmannen tilsyn ved ulike fengsler med fokus på kvinnelige innsatte. Det ble avdekket en rekke forhold som viste at kvinner i fengsel hadde dårligere vilkår enn menn. Disse kvinnene har i større grad enn mannlige innsatte vært utsatt for seksuelle overgrep. En undersøkelse utført ved tre fengsler i Norge viste at 57 prosent hadde vært utsatt for overgrep i voksen alder og 42 prosent hadde vært utsatt for seksuelle overgrep som barn.

De få studiene som har vært gjort på kvinnelige innsatte, viser at de har betraktelig dårligere helse enn mannlige innsatte og har større helsemessige utfordringer, særlige psykiske vansker, enn menn. I forhold til den øvrige befolkningen var andelen kvinnelige innsatte med psykiske plager fire ganger høyere.

LES OGSÅ: Norske kvinner lever på to ulike planeter

Sivilombudsmannens rapport ledet til Kriminalomsorgens «strategi for kvinner i varetekt og straffegjennomføring 2017-2020». Her ble det fremsatt en rekke forslag om hvordan kvinner skal ivaretas i fengsel, blant annet at de skal kunne være adskilt fra menn ved å få egnede oppholdsrom og lokaler for ulike tilpassede aktivitets- og fritidstilbud.

Videre skal arbeid, skole og fritidsaktiviteter så langt mulig skje adskilt fra mannlige innsatte og tilpasses kvinners behov og interesser.

Det er å håpe på at denne strategien blir fulgt opp. En rekke av Kriminalomsorgens strategidokumenter ser dessverre ut til å bli liggende helt ubrukte. Med unntak av noen få reine kvinnefengsler, gir norske fengsler i dag så å si utelukkende tilbud om sysselsetting og aktiviteter tilpasset menn.

De senere årenes kutt i Kriminalomsorgens budsjetter har gått ut over tilbudene til innsatte. Vi så av reportasjene i iTromsø at Tromsø fengsel ikke engang hadde nok bemanning til å gjennomføre arrangementer i regi av frivillige organisasjoner.

De siste årene har regjeringen systematisk kuttet i budsjettene til offentlig sektor. Disse «ostehøvel»-kuttene rammer hele offentlig sektor, men rettsvesenet generelt og Kriminalomsorgen spesielt har gjentatte ganger vist til hvor vanskelig slike kutt gjør det å fungere.

Dette viser seg også svært tydelig i forhold til bemanning av og soningsforholdene til de innsatte i fengslene. At kvinnelige innsatte settes i en ekstra vanskelig posisjon på grunn av disse kuttene, ser vi nå tydelige bevis på, både i iTromsøs reportasjer og i TV-dokumentarene som har blitt vist.

Kvinner i fengsel i Norge er en liten gruppe, om lag 5 prosent av alle innsatte. De lager heller ikke så mye bråk, vi hører sjelden om at de protesterer. Men kanskje burde de det?

LES OGSÅ: – Regjeringens manglende likestillings-politikk øker forskjellene

For det er en markant forskjell på soningsforholdene til menn og til kvinner i fengsel. Tromsø soroptimistklubb mener det er uholdbart og uakseptabelt at det i Norge i 2019 fortsatt er så dårlige soningsforhold for kvinner.