Nei, kampen mot røyking er ikke vunnet

Røyking er halvert de siste ti årene, men vi bør ikke slå oss til ro med det, mener Kreftforeningen. Fortsatt kan 2500 kreftdødsfall i året knyttes til røyking.

12 prosent av den norske befolkningen røyker fortsatt daglig (illustrasjonsfoto).  Foto: Carina Johansen

sprek

I mange år brukte advokat Arvid Sjødin pausene i retten til å gå ut og «trekke frisk luft», som han sa. Plutselig en dag fikk han nok av røyken, som hadde fulgt ham siden han var tenåring. På motorveien, på vei for å hente sønnen sin, bestemte han seg for å slutte.