Fylket varsler egen evaluering av VM-prosessen

VM-nederlaget i Hellas gjør at de involverte har behov for å vurdere jobben som er gjort.

NEDTUR: Trondheim og rådmann Morten Wolden maktet ikke å få ski-VM 2023. Nå varsler Trøndelag fylkeskommune og Karen Espelund en egen evaluering av prosessen.  Foto: Ketil Blom Haugstulen

vintersport

– Vi har igangsatt en egenevaluering. Det gjorde vi allerede 18. mai, sier fylkesrådmann Odd Inge Mjøen.