Helsprekk i fjor: Nå er det røde tall for Skiforbundet igjen

Det foreløpige regnskapet viser 4,8 millioner kroner i minus.

Så langt viser regnskapet for Skiforbundet et underskudd.   Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

vintersport

På skistyremøtet 28. august i år ble det lagt frem en regnskapsrapport for perioden fra nyttår til juli i år. Den viste at resultatet for Norges Skiforbund var på 4,8 millioner kroner. Det er et avvik fra budsjettet på 5,9 millioner kroner, skriver VG.

Avisen har stilt spørsmål til Skiforbundet om det foreløpige underskuddet, og har fått svar på e-post fra Ingvild Bretten Berg, konstituert generalsekretær i Skiforbundet.

– Det er riktig som VG har lest i vår styreprotokoll at det pr. august er et negativt avvik fra budsjett. Avviket skyldes blant annet at det i august er kostnadsført utgifter til våre arrangement hvor inntekten blir regnskapsført først senere i år, skriver Ingvild Bretten Berg til VG.

Stort underskudd i 2017

Hun påpeker også at det ble iverksatt en rekke tiltak for å bedre på situasjonen som oppsto i 2017, og at det arbeidet fortsatt pågår. Da fikk forbundet et underskudd på 14,6 millioner kroner. Fem av de ti siste årene har endt med underskudd. Samlet har forbundet gått nesten 100 millioner kroner i underskudd.

Forbundet hadde en omsetning på 311 millioner kroner i 2017, og Berg sier at de har justert aktiviteten i både grener og i fellesadministrasjonen for å nå budsjettet i år, skriver VG.

– Den økonomiske situasjonen i Skiforbundet er totalt sett god, vi har et solid økonomisk fundament gjennom våre inntekter og vår egenkapital. Dette må imidlertid ikke bli en sovepute, og vi har fullt fokus på å justere aktiviteten i hele organisasjonen for resten av året for å unngå nye underskudd, skriver Berg til VG.

Hun understreker til avisen at økonomien handler om å skape mest mulig aktivitet med de inntektene de har.

Underskudd i alpint

Spesielt er det alpint som har hatt en lang historie med å bidra til underskuddet. Under et styremøte i alpinkomiteen i august ble det igjen rapportert om et avvik på inntekt, og at det skulle legges frem tiltak for kostnadsbesparing. Leder av alpinkomiteen ønsker ikke å kommentere detaljene til VG, men sier at de jobber målrettet for å nå sine budsjettmål.

En av tiltakene som ble gjort var å ansette en medarbeider for å følge opp økonomien, og ha et stort fokus på kostnadskontroll i hele organisasjonen.

Også kombinert har bidratt til underskuddene, men sier at de i år har kontroll og styrer mot et resultat i nærheten av null.