Vil ha bort fyll og trengsel: Her er Holmenkollens nye kjøreregler

Mindre fyll og mer fest for alle. Arrangøren av den årlige skifesten i Holmenkollen gjør alt for å unngå feilene fra i fjor.

Fyll, ordensforstyrrelser og tåke preget skifesten i Holmenkollen i fjor. Nå loves det helt andre opplevelser.  Foto: Morten Uglum

vintersport

Da kom det sterk kritikk fra foreldre og barn som følte seg utrygge i Kollen.

Berusede mennesker, men også ubehag på grunn av trengsel, var tilbakemeldingene fra publikum.

Det skal ikke skje igjen.

Venter stort trykk

10. til 12. mars er dagene da publikum vil strømme til nasjonalarenaen. Nå settes det inn en rekke tiltak for å få arrangementet i sømmelige former.

Det skjer etter sterk kritikk av fjorårets skifestival, som flere mente både var useriøs og uansvarlig.

Det ble i første omgang siktet til afterskifesten i et stort telt ved stadion. Mange kom ikke inn, selv om de hadde betalt.

De nye kjørereglene

I ARENA: • Engasjert nytt sikkerhetsselskap – ny partner er ProSec som har lang erfaring fra tilsvarende arrangementer

• Økt vakthold og strengere sekkekontroll

• Selger egen billett til afterski som kun er tilgjengelig for dem som har kjøpt en ordinær billett til konkurransene.

• Øker aldersgrensen på afterski fra 18 til 21 år

• Fjerner utendørsdelen av afterskien og har kun lagt ut 1000 billetter – tilsvarende kapasiteten i teltet. personer)

• Begrenser afterski slik at det ikke starter før etter sportslig program (klokken 18.30 fredag 10. mars og klokken 17.30 lørdag 11. mars)

I MARKA:

• Mål om å mer enn doble antall frivillige i Skifest i markagruppen (fra 20 til 50 personer)

• Samarbeid med Brann- og redningsetaten

• Viderefører publikumslavvo med salg av mat og drikke, ikke alkohol.

• Egen sanitetspost/telt i regi av Røde Kors

• Mer synlig politi og vektere, samt vakter fra sikkerhetsselskap.

• Øker fokuset på holdningsskapende arbeid med informasjonsplakater og informasjon via høyttaleranlegget på Frognerseteren stasjon, og i øvrig kommunikasjon

• Bedre adkomstveier og tilrettelegging i marka og ned mot Holmenkollen

Ønsker fest med måte

En gruppe satt sammen av folk fra arrangøren, politiet og Av-og-til, organisasjonen som ønsker at folk skal bruke rusmidler med måte, er nettopp kommet frem til de nye kjørereglene.

Nå blir det økt vakthold, strengere sekkekontroll og høyning av aldersgrensen fra 18 til 21 år for å være med på afterski.

Billetter til denne etterpåfesten er kun tilgjengelig for dem som allerede har ordinær billett til skikonkurransene.

Arrangøren tok selvkritikk

Kristin Vestgren Sæterøy, daglig leder i Holmenkollen Skifestival, har vært leder for gruppen «Skifest med måte».

– Vi ønsket å ta grep fordi vi opplever at alkohol har fått en større plass under denne skifesten enn det vi ønsker, sier hun og fortsetter:

– Det var dessuten for enkelt å komme inn på arenaen, og det var noen som fikk en ubehagelig opplevelse. Det ønsker vi selvsagt ikke. Derfor måtte vi finne ut hva som fungerte, og hva som ikke gjorde det.

Må kontrollere ute og inne

Spesielt i Marka, der det er tusenvis av nordmenn som ligger i telt natten før femmila, har det til tider flommet av alkohol.

Slik vil arrangøren ha det i Marka. Flagg, folkefest og idrett. Bildet er fra VM i 2011.  Foto: Erik Johansen / Scanpix

– Det er veldig utfordrende, fordi vi har begrensede muligheter til å kontrollere. Men nå settes det inn mer synlig politi og flere frivillige.

– I Marka jobber vi også sammen med Oslo kommune, Brannvesenet, frivillige og flere andre aktører for å påvirke publikum til å nyte skifesten med måte.

Gruppen har diskutert hvordan man skal håndtere publikum som kommer fra Marka, og hvilken tilgang de skal ha til arenaen. Det er ikke bare å slippe inn alle som kommer.

De må ha billett, og kan ikke være beruset eller ha med vin og øl i sekken. Men arrangøren ønsker selvsagt å lose dem inn i arenaen på en god måte, hvis de vil oppleve mer, eller forbi etter endt konkurranse.

Har solid oppslutning

Rennene i Holmenkollen har fortsatt stor interesse. Hittil er det solgt 33.000 billetter til konkurransene i langrenn, hopp og kombinert.

Den nye hoppkonkurransen Raw Air inngår i opplegget, og skaper enda større interesse.

Sæterøy er helt overbevist om at publikum vil få mange gode opplevelser de dagene arrangementet varer.

- Men hva skjer inne på arenaen, der det er foreldre som har med barn?

- Vi må se til at alle har det bra og har bygget et ekstra publikumstelt som er ment for barnefamilene, som et godt ekstra tilbud.

Politiet er på banen

Politiet fikk litt å gjøre i fjor, da det var noen slåsskamper og to ble anmeldt for ordensforstyrrelser.

– Akkurat afterski og trengselen rundt teltet der er en setting som det er enkelt å gjøre noe med. Det handler om hvor mange billetter som er tilgjengelig på et område, og i fjor handlet det også om dårlig vær. Altfor mange ville inn, sier Lars Njøsen.

Han er politioverbetjent på Majorstua politikammer, har samarbeidet med Kollen-arrangøren i mange år, og har fra politiets side ansvaret for store arrangementet i byen.

Politioverbetjent Lars Njøsen (t.v.) har vært med i gruppen som har diskutert tiltak i Holmenkollen.  Foto: Privat

– Den største utfordringen er inne på et lukket område. Ute i skog og mark skal vi ikke være for strenge. Det skal være en kul ramme. De fleste oppfører seg heldigvis ordentlig, sier Njøsen.

Glad for invitasjonen

Kari Randen, leder av Av-og-til, forteller at organisasjonen ble koblet på etter det som skjedde i fjor.

– Det er vi glade for. Vi fikk tilbakemeldinger fra foreldre som fortalte at barna deres hadde hatt ugreie opplevelser.

– Hva var årsaken til det?

– Det handlet nok om at det var for mye folk og trengsel, og for mye alkohol. I den gruppen som har sett på det kommende arrangementet, er alle enige om at det skal være hyggelig både for barn og voksne.

Randen mener at dette også handler om kommunikasjon, og tenker at kjørereglene må ut. Publikum skal vite hva som gjelder.

– Dere vil kanskje ha et helt alkoholfritt arrangement?

– I utgangspunktet tenker vi at slike typer arrangementer bør være uten alkohol. Men når man først velger å kombinere idrett og alkohol, er det en restriktiv linje som er valgt. Vi håper at det skal føre til mindre fyll og mindre utrivelige situasjoner.

Randen forteller at hun kanskje er mest bekymret for alle de ungdommene som drar i Marka for å feste under Kollen-helgen.

– Kombinasjonen av alkohol og kulde kan være risikofull.

– Jeg tenker at dette er en god oppfordring til foreldre i Oslo om å være ekstra oppmerksomme når ungdom planlegger å dra til skifesten, og gjerne «være litt kjip» og ha avtaler om hvor grensene går.

Hør Nils-Ingar Aadne fortelle om hvorfor han la komikerrollen på is og satset som profesjonell langrennsløper i ukens Aftenpodden Sport: