Tromsø kommune
Gå til

UTFORDRINGER: Snø og vinter er på vei, og Eva T. Olsen er glad for at hun slipper å bekymre seg for snømåking - hun har nemlig bytta ut eneboligen med en praktisk leilighet. 

Flytta fra hus til leilighet: – Nå føler jeg meg berga!

Eva T. Olsen (55) og ektemannen valgte å bytte ut eneboligen med ei praktisk leilighet. Med alt på ett plan og heis direkte fra garasjen, føler paret at de nå har en bolig de kan bo i resten av livet.

– Det kjennes både trygt og godt, og jeg føler meg berga for framtiden, sier Eva T. Olsen.

Bevissthet rundt egen, framtidig bosituasjon er viktig, og Olsen mener man bør begynne tidlig med å tenke på tilrettelagt bolig.

– I dag lever vi lengre, og bor også hjemme lengre. Da må vi også ha et bevisst forhold til bosituasjonen vår. Å legge til rette for en god alderdom, er et ansvar hver og en av oss har.

– En del seniorer bor i store hus, noe som igjen kan skape utfordringer når de blir eldre. Mange boliger har ikke heis, man kan møte på utfordringer med vær og vind, og mange «fanges» innendørs. Det skaper ensomhet, mener Olsen.

Kjenner til problemstillingen

Hun har mye erfaring med problemstillingen, etter åtte år som kommunaldirektør for helse og omsorg i Tromsø kommune, samt i sin nåværende jobb i WSP. Der jobber hun med prosjektledelse, og bistår i hovedsak små og mellomstore kommuner med å møte morgendagens utfordringer innenfor helse- og velferdsområdet.

Tema som gode, og nok differensierte boliger, til seniorer og eldre er en utfordring i mange kommuner, og noe Olsen, via WSP, bidrar til å løse.

I tillegg er problemstillingen aktuell for henne på privat plan: selv er hun 55 år gammel, og har en mann som er tidlig pensjonist.

– Vi bestemte oss for å flytte til et sted der vi visste vi kunne bo livet ut. Alle ønsker å klare seg selv så lenge som mulig i eget hjem. Da må man ha tilrettelagte boliger.

– Det sosiale er viktig

Olsen mener gode boliger for seniorer er sentrumsnære, tilrettelagte boliger med nærhet til handel og muligheter for sosialisering.

– Det sosiale er viktig. Om man får til en felles møteplass i boligmiljøene, er det ideelt. Mange seniorer er hjemme på dagtid – da hadde det vært fantastisk med et sted å møtes. Og så er det viktig at en slik møteplass ikke «forgubbes». Man må legge til rette for at alle skal kunne bruke den – eldre, så vel som barnefamilier og studenter, sier hun.

MØTEPLASSER: Eva T. Olsen mener sosiale møteplasser i boligmiljøene er viktig. 

Nettopp dét synes nemlig Olsen er viktig – at seniorer ikke plasseres i egne områder kun for seniorer:

– Jeg mener at det beste er en miks av seniorer, voksne og barnefamilier i samme område, og at man legger til rette for møteplasser mellom dem, sier hun.

– Og uten ansvaret for en enebolig, og alt vedlikeholdet som medfølger, vil man også ha langt mer tid til å dyrke både vennskap og interesser!

Ønsker innspill

Tirsdag 16. oktober inviterer Tromsø kommune til arrangementet «Fra hus til leilighet – ditt fremtidige boligvalg» i rådhuskantina. Der inviteres tromsøværinger fra 50 år og oppover til innbyggerdialog om fremtidens seniorboliger.

  • Meld deg på arrangementet på Facebook her!

Eva T. Olsen mener alle i aldergruppen burde prioritere arrangementet:

- Seniorene bør benytte denne anledningen til å bidra med sine innspill til hvordan kommunen skal få til ulike typer seniorboliger, sier hun.

Arrangementet starter med innledninger fra Husbanken, kommunen samt utbyggere, men hovedhensikten med møtet er å få tilbakemeldinger fra seniorene selv om hvordan de ser for seg en god seniorbolig.

Ingen fasit

Heidi Bjøru, rådgiver ved kommunens byutviklingsavdeling, er tydelig på at både kommunen og utbyggere trenger innbyggernes innspill for å komme frem til hvilke boformer man skal legge til rette i framtidas Tromsø. Hun understreker at kommunen ikke sitter på noen fasit.

- I dag bytter vi gjerne bolig ettersom hvilke faser av livet vi er inne i – i motsetning til generasjonen over dagens seniorer, som gjerne bygget ett hus som de bodde i hele livet. Å flytte til en seniorbolig med tilrettelagte møteplasser kan gi et sosialt fellesskap med naboene – man har noen å drikke et glass vin med, noen som kan vanne plantene når man reiser bort, og et bomiljø som får en til å føle seg trygg. Og nettopp dét kan bøte på en av de store helseutfordringene i vår tid: nemlig ensomhet, sier Bjøru.

- Vi håper at tilbakemeldingene fra de oppmøtte på arrangementet vårt skal sette i gang en samtale blant seniorene selv, og fungere som innspill for utbyggerne, som jo er de som faktisk skal bygge framtidens boliger. Kommunens rolle i det hele er å være inspirator, og tilrettelegger for samtaler og kunnskapsutvikling rundt problemstillingen.

– Flere blir bevisste

Bjøru tror flere og flere blir bevisste på sin framtidige boligsituasjon, og at diskusjoner som denne vil være med på å øke bevisstheten innen målgruppen.

- Mange er interessert i det, og mange er særlig opptatte av det sosiale aspektet. I gamle dager hadde vi storfamilien, som var det sosiale felleskapet. Nå er det andre strukturer, og da må vi finne nye boformer, mener hun.

«Fra hus til leilighet – ditt fremtidige boligvalg» arrangeres tirsdag 16. oktober klokken 18.00 til 21.00 i rådhuskantina. Velkommen!

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av iTromsøs redaksjon, men av iTromsøs markedsavdeling.

iTromsø er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på itromso.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.