Billigeforbrukslån.no

Dette betyr de nye reglene for opptak av usikret kreditt

I fjor høst la myndighetene frem nye retningslinjer for utstedelse av usikret kreditt. De nye bestemmelsene er ment å sikre forbrukere mot økonomisk risiko, samt gjøre det enklere for bankene å gjennomføre en forsvarlig kredittvurdering.

Du må kunne tåle en renteheving på 5 prosent

Bankene plikter nå å gjennomføre en test av lånesøkers økonomiske betjeningsevne. Det inkluderer en teoretisk renteøkning på 5 prosent. Her skal all eksisterende gjeld inkluderes for å danne seg et mest mulig korrekt bilde av søkerens kredittverdighet.

Formålet med regelen er å skjerme forbrukere fra en potensiell gjeldsfelle i et scenario hvor sentralbanken velger å heve foliorenten. For bankene vil dette også være en fordel ettersom risikoen for mislighold reduseres.

Gjeldsgraden kan være maks 5 ganger bruttoinntekten

Med de nye reglene kan ikke bankene gi deg mer i lån hvis du allerede har en samlet gjeld som tilsvarer 5 ganger brutto årsinntekt. Bruttoinntekten din er hva du har i inntekter før det trekkes skatt.

Søker du om lån sammen med andre vil det være den samlede bruttoinntekten som teller. Hensikten med denne regelen er igjen å sikre at gjeldsbelastningen ikke blir for høy sett opp mot betjeningsevnen.

Kan bremse utviklingen

Bransjen har selv valgt å støtte flere av de foreslåtte regelendringene. Fra långivernes perspektiv vil det føre til en mer forsvarlig utlånspraksis, samt minske risikoen for tap ved mislighold.

En sentral del av initiativet er opprettelsen av et nytt gjeldsregister. Her vil bankene få en oversikt over søkerens gjeldsfordringer i andre banker, inklusive lån uten sikkerhet. Det har inntil nå ikke vært mulig å spore denne typen lån på en effektiv måte.

Dette vil forhindre at enkeltindivider pådrar seg mer gjeld enn de klarer å betjene. Det vil også sette en stopper for bruken av forbrukslån til å dekke egenkapitalkravet ved boligkjøp. Målet er at norske finansinstitusjoner skal få full oversikt over den enkeltes gjeld i løpet av 2019.

Nedbetalingstiden kuttes

Før kunne man velge å nedbetale et lån uten sikkerhet over en periode på inntil 15 år. Dette blir det nå slutt på. De nye reglene sier at forbrukslån ikke skal gis med en betalingsperiode som overstiger 5 år. Disse reglene gjelder også for kredittkort.

Det vil igjen påvirke lånekunder som har hatt en utestående saldo på kredittkortet over lang tid. Overstiger nedbetalingstiden den nye grensen vil banken kunne bli tvunget til å kreve inn pengene ved å konvertere brukskreditten til et nedbetalingslån. Det påvirker derimot ikke eksisterende forbrukslån ettersom disse allerede følger en fast nedbetalingsplan.

Refinansiering har fått et unntak

Lån til refinansiering av usikret gjeld er unntatt fra de nye begrensningene. Det omfatter lån som brukes til å innfri eksisterende gjeld til fordel for et lavere rentenivå. Her vil bankene kunne tilby inntil 15 års nedbetaling gitt at de gamle lånene også har den samme tidsrammen.

Dette gir mening tatt i betraktning av omstendighetene. Refinansiering kan gjøre det enklere å håndtere dyr forbruksgjeld for de som sliter med dette.

Forbud mot dørsalg og nytt gjeldsregister

Det vil ikke lenger være lov å markedsføre lån via dørsalg. Det betyr at selgere ikke lenger kan oppsøke private boliger med tilbud om usikret kreditt. Derimot vil det fortsatt være lov å markedsføre forbrukslån via tekstmeldinger, stands og brevpost.

Kan komme makstak på renter

Forbrukerrådet og andre interesseorganisasjoner har tatt til orde for innføringen av et makstak for hvilke renter bankene kan kreve inn. En av målsetningene er å blokkere for tilbud av det som kalles “mikrokreditt”. For disse lånene kan rentenivået fort overstige 1 000 prosent, og i noen tilfeller stige enda høyere. Kostnadene drives opp av lånenes høye gebyrer og korte nedbetalingstid.

Bransjen har på sin side uttrykt skepsis mot forslaget. De frykter at nordmenn som konsekvens kan ende opp med å søke lån hos utenlandske banker. Samtidig er det kun et lite knippe av dagens aktører som tilbyr lån med slike rentesatser. Rentetak eksisterer allerede i Danmark, Finland og Nederland, samtidig som svenskene utreder en tilsvarende løsning.

Eksempel rentekostnad: 100 000,-, 5 års nedbetaling, effektiv rente 15,50%, Kostnader: 41 170,- Totalt: 141 170,-.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av iTromsøs redaksjon, men av iTromsøs markedsavdeling.

iTromsø er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på itromso.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.