Opplev Tromsø
Gå til

REISELIVET: Skal styrke Tromsø og regionen som samfunn.  

Slik skal reiselivet gjøre byen enda bedre for tromsøværingene

Reiselivet skal ikke bli en belastning for tromsøværingene, men heller noe som kommer hele byen til gode. Derfor vil kommunen utvikle byen fra et innbyggerperspektiv, samtidig som de møter besøksveksten.

Det vil de gjøre gjennom å planlegge for de lokale, og dimensjonere for de besøkende. På den måten håper kommunen at reiselivsnæringa skal bidra til å styrke Tromsø og regionen som samfunn.

– Vi trenger tiltak som gjør Tromsø og regionen til et attraktivt sted å bo, samtidig som det er et attraktivt sted å besøke, sier næringssjef i Tromsø kommune, Magne Amundsen.

Kommunen ønsker å legge til rette for at reiselivet tas på alvor, gjennom å synliggjøre verdiskapningen og sysselsetningen, som næringen bidrar med i dag, og potensielt fremover.

Derfor har kommunen lansert en reiselivsstrategi som skal peke ut ønsket retning for samfunnsutviklingen i kommunen.

Utvikle for de fastboende

Det er viktig å utvikle Tromsø som by for de fastboende, og ikke de tilreisende, mener kommunen.

– Tromsø har stor befolkningsvekst. Derfor er det viktig med en utvikling der innbyggerne føler tilhørighet til eget samfunn, sier Amundsen.

Veksten i reiselivet har ført til økt bruk av regionens fellesgoder som infrastruktur, og fellesoppgaver som helsevesenet. At veksten i reiselivsnæringa også skal komme tromsøsamfunnet til gode, er viktig for kommunen.

– For reiselivet bruker ikke bare av fellesgodene, det kan også bidra til realisering av nye fellesgoder. Gode eksempler på fellesgoder er Tromsømarka og Sherpatrappa, disse områdene er planlgt for lokale, men brukes av besøkende, påpeker Amundsen.

Reiseliv inn i kommunal planlegging

Reiselivet har vært for lite involvert i kommunal planlegging. Derfor synes kommunen at en helhetlig planlegging, som ivaretar arealbruk og en sterkere besøksforvaltning, må på plass.

– Ved å planlegge fra et innbyggerperspektiv, men samtidig involvere reiselivet får vi en «vinn-vinn»-situasjon, der fellesgoder kommer både innbyggerne og de besøkende til gode, forsikrer Amundsen.

Bedre kollektivtransport

Et eksempel på økt etterspørsel av fellesgoder fra tilreisende, som også kommer lokalbefolkningen til gode, er kollektivtransport som bussforbindelser og ferger.

– Flere og nye avganger vil gjøre at både de som bor sentralt i Tromsø, og i de som bor i distriktet, får et større og bedre kollektivtilbud, sier Amundsen.

Hen mener at dersom man ser de lokale og de besøkende i sammenheng, i stedet som to separate grupper, vil det føre til et bedre tilbud for alle. 

– Et annet eksempel  er økningen i antall direkteruter til utlandet. Det gir flere reisemuligheter til tromsøværingene, samtidig som rutenes økonomi bæres av de besøkende, sier han.

TROMSØ KOMMUNE: Magne Amundsen (t.v) og Magnus Skjelmo ønsker at byen skal utvikles fra et innbyggerperspektiv.  

 

Unngå å bli som Barcelona

Ved å jobbe ut fra denne strategien, håper kommunen å unngå at det oppstår en situasjon lik den man har sett i andre, store turistbyer:

– Vi ønsker ikke et scenario der lokalbefolkningen flytter, slik vi ser i Barcelona og Venezia. Reiselivet må ikke bli en belastning for lokalbefolkningen, og vi ønsker ikke en avstand mellom de lokale og de tilreisende, sier Amundsen.

Større tilbud

Magne Amundsen tror mange glemmer at Tromsø har en dobbeltfunksjon. Byen er både en inngangsport til regionen, og en destinasjon i seg selv.

– Forbruket til de besøkende utgjør 34 prosent av verdiskapningen, og 50 prosent av arbeidsplassene i den lokale reiselivsnæringa. Tilreisende er også en veldig viktig kundegruppe for restauranter, opplevelser og kulturtilbud. Dette nyter lokalbefolkningen i Tromsø og omkringliggende kommuner godt av, sier han.

– Uten de besøkende ville det trolig vært et betydelig mindre antall, og mangfold, i tilbud for oss som bor her.

Lokal tilhørighet

En av de største globale trendene i dag, er at tilreisende søker «lokal tilhørighet».

– Ofte er nordlyset og naturen «reason to go». Men det er like mye destinasjonen, og folket her som skal oppleves, sier Amundsen.

Lokalbefolkningens kultur er en viktig del av reiseopplevelsen for de som kommer hit. Derfor ønsker kommunen at reiselivet skal være med å framheve det som er oss. Lokal mat, naturopplevelser, kunst- og kulturarrangementer er ofte noe vi tar for gitt i egen hverdag.

Ta eierskap til reiselivet

At de lokale ikke deltar i reiselivet, og ikke er bevisst på hva som skjer i egen by, ser kommunen på som et problem.

– Som en samfunnsgjennomgripende næring, kan reiselivet både svekke og styrke Tromsø. Skal byen utvikles på lokalbefolkningens premisser, må tromsøværingene ta eierskap til reiselivet oppfordrer Amundsen.

Og nettopp dette kan du gjøre under festivalen «Opplev Tromsø».

Turist i egen by

Helga 5-7.april har du mulighet til å bli kjent med reiselivsnæringa, og delta på deres aktiviteter til reduserte priser.

Tromsø kommune håper tromsøværingene kjenner sin besøkelsestid.

- Ved å engasjere seg i dette tilbudet, vil det skape en dialog med det lokale reiselivet. Dette vil gi en større forståelse for næringa sitt positive bidrag, og ikke minst stolthet til oss selv, lover Amundsen.

OPPLEV TROMSØ: Helga 5-7.april kan du være turist i egen by.  

  

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av iTromsøs redaksjon, men av iTromsøs markedsavdeling.

iTromsø er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på itromso.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.