Opplev Tromsø
Gå til

TROMSØ HAVN PROSTNESET: Ønsker å være en sentral nøkkelspiller i utviklingen av byens trivsel og næringsliv.  

Slik tar de vare på områdets historie, og bringer den videre

Prostneset har vært et sentralt handels- og næringsområde i flere hundre år. Nå ønsker Tromsø Havn å være en sentral nøkkelspiller i utviklingen av byens trivsel og næringsliv.

Fra 1250-tallet, og videre gjennom 600 år, var byens kirkested her. På 1900-tallet ble området et midtpunkt med kaianlegg, taxi og bussholdeplass. I dag huser Tromsø Havn Prostneset godsterminal, passasjerterminal, kontorer, busstasjon, hurtigruteankomst og buss- og hurtigbåtankomst.

Tromsø Havn er en av Norges største fiskeri- og cruisehavner, og ikke minst et viktig knutepunkt i Nord-Norge. Årlig reiser omtrent en million passasjerer via havneterminalen. Dét skaper stor aktivitet og sosial kontakt på de store vrimlearealene.

– Ved å være en intim og levende del av sentrum, skal Prostneset være attraktivt for både reisende og byens befolkning, sier Elisabet Arnesen, koordinator Prostneset.

Prostnesets betydning for næringslivet

Prostneset er et viktig distribusjonssted for gods som kommer med, eller skal videresendes på Hurtigruten. Derfor har Nor Lines en godsterminal på kaikanten ut mot «Hurtigrutekaia».

– Hurtigruten er en viktig bidragsyter til å flytte gods over fra vei til sjø, sier Arnesen.

Arnesen forteller videre at i 2018, ble 3262 frakttonn skipet ut fra Prostneset. Dette tilsvarer 170 trailere.

Men volumet inn til Tromsø en enda høyere. I fjor kom det 6742 frakttonn, som tilsvarer 400 trailere.

PROSTNESET: Et sentralt transport- og logistikksenter i Tromsø. 

Økende interesse for Hurtigruten og sjøveien

Nor Lines opplever at det er en økende interesse for å benytte Hurtigruten, og sjøveien, til transport.

Prostneset er også et viktig transport- og logistikksenter i Tromsø, som lokalt og regionalt næringsliv nyttiggjør seg av. Daglig losser Nor Lines forsendelser til blant annet fiskerinæringen, hoteller, restauranter og flyplassen. Og ikke minst til det store utlandet.

NOR LINES: Losser forsendelser til flere bransjer daglig.  

 

Bærekraftige løsninger

Å ta vare på miljøet, og redusere klimagassutslipp, er et stort fokusområde for Tromsø Havn. Det er derfor gjort flere grep for å redusere karbonfotavtrykket.

– Hele terminalen er installert med vannbåren varme. Til oppvarming av kaier, torg og bygninger benyttes en kombinasjon av vannbåren sjøvarme og fjernvarme. Vi har tørre, isfrie kaier året rundt, forteller Arnesen.

Dette sparer miljøet for brøyting og strøing, samt gir en trygg ferdsel for trafikken og fotgjengere.

Bygget for fremtiden

Elisabet Arnesen forteller videre at varmen produseres i varmesentralen, som er et kritisk rom for havneterminalen.

– Varmesentralen er den tekniske kjernen i bygget. Prostneset er bygget med tanke på fremtiden, og derfor har varmesentralen fått god kapasitet, for å kunne romme nye prosjekter. Det er viktig for oss å hele tiden tenke fremover, sier hun.

Et av prosjektene som det er satt av areal til er landstrømanlegg til kystruten. Strømanlegget vil gi elektrisk kraft, slik at de slipper å bruke egne dieselaggregat når de ligger til kai. Dette betyr renere byluft, og lavere klimautslipp.

VARMESENTRALEN: Er bygget for fremtiden.  

 

Visit Tromsø

Inne på havneterminalen finner du tromsøregionens offisielle turistinformasjon, Visit Tromsø. Visit Tromsø hadde over 160 000 besøkende i 2018, en økning på 9,5% fra 2017.

– Økningen av besøkende til Tromsø skaper vekst og generer arbeidsplasser i reiselivsnæringen, sier Arnesen.

En fersk rapport fra Menon Economics viser ar verdiskapningen i reiselivet i Tromsø er på 2,6 milliarder per år. Det gjør den til den tredje største næringen etter handel, og bygg og anlegg. Med tilreisende fra hele verden legges det igjen penger i flere bransjer i hele regionen.

VISIT TROMSØ: Tromsøregionens offisielle turistinformasjon finner du på havneterminalen.  

 

Sykkelparkering

Havneterminalen har flere tilbud til lokalbefolkningen. Ved inngangspartiet ved siden av Graffi Grill, finner du sykkelparkering med plass til 96 sykler under tak.

– 66 av dem er i et eget avlåst område. Her kan bedrifter og privatpersoner leie plasser. De resterende 30 er tilgjengelig for alle, sier Arnesen.

Sykkelparkeringen er kameraovervåket. 

SYKKELPARKERING: 96 plasser under tak.  

 

Bagasjeoppevaring

I dag er det 36 oppbevaringsbokser i drift inne på havneterminalen, men Troms fylkestrafikk er i gang med å utvide tilbudet.

– Flere og større bokser er satt opp, blant annet bokser for skiutstyr, sier Arnesen.

Godt tilbud for oss som bor her

Havneterminalen har også et rikt tilbud av restauranter og butikker.  

Her er spisestedene Du Verden, Kaffebønna og Graffi Grill. Du kan leie bil hos Hertz og Europcar, eller handle klær i concept store’ene til Norrøna og Devold. Det er også mulig å handle gaveartikler og annet hos Norway Gift & Travel Memories eller Snarby Strikkestudio.

– Prostneset har gode tilbud til både reisende og oss som bor her, avslutter Arnesen.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av iTromsøs redaksjon, men av iTromsøs markedsavdeling.

iTromsø er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på itromso.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.