Tromsø ASVO
Gå til

JUBILEUM: I år fyller Tromsø ASVO 30 år! Fra venstre: Gustav Karlstrøm, Egon Jacobsen, Aimee Nordbø, Eirik Magnus Richardsen, Ruben Olsen og Yngve Olsen 

30 år med mennesket i fokus

En av byens viktigste bedrifter har i tre tiår jobbet for at alle skal få ta del i meningsfullt arbeid. Det har ikke gått ubemerket hen i Tromsø.

Denne høsten er helt spesiell for Tromsø ASVO. I år er det 30 år siden bedriftens oppstart i Ishavsbyen i 1989. I 30 år har Tromsø ASVO lagt til rette for meningsfullt arbeid for personer som av ulike årsaker har falt utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.

Det har vært 30 år med mennesket i fokus. Og slik skal det også være i fortsettelsen.

– Arbeidsoppdragene vi påtar oss skal til enhver tid være tilpasset arbeidstakerne som jobber i bedriften. Alt som skjer i bedriften, skal skje etter at vi har vurdert «er dette til det beste for arbeidstakeren?», sier daglig leder Anne Opsahl.

DAGLIG LEDER: Anne Opsahl har vært daglig leder i Tromsø ASVO siden 2008, og går til jul av med pensjon.  

 

Ser hele mennesket

Tromsø ASVOs historie begynte i Grønnegata i 1989:

– Hovedgeskjeften for bedriften var da bokbinderiet, og Tromsø ASVO var den gang kun godkjent for 15 VTA-plasser (Varig tilrettelagt arbeid), minnes Ivar Bertelsen, daglig leder fra 1991 til 2008.

LEDET BEDRIFTEN: Fra 1991 til 2008 var Ivar Bertelsen daglig leder i Tromsø ASVO.  

– Men så utviklet det seg fort framover!

I begynnelsen lå fokuset mest på arbeid, men etter nye krav fra Nav i 2004, begynte bedriften å tenke på en ny måte.

– Vi skulle ikke bare legge til rette for arbeid, men vi skulle jobbe med hele mennesket, forklarer Opsahl.

– Vi som mennesker er jo ikke bare jobb, eller bare privat. Vi er hele mennesker. Nå jobber vi i samarbeid med nettverket til arbeidstakerne med blant annet å legge til rette for at de skal få seg bolig, for å sikre privatøkonomi og helseutfordringer, og vi bidrar til å utvikle nettverkene rundt de som har behov for det. Alt dette er viktig for å skape en god hverdag, mener hun.

BOKBINDERI: Tromsø ASVOs første avdeling var bokbinderiet. Det var i drift fra 1989 til 2018. Her ved ansatt Trond Wilhelmsen.  

– Mange vet ikke alt vi gjør

I 1996, ble en av «grunnpilarene» i Tromsø ASVOs virksomhet etablert – den etterhvert velkjente «Ryddegjengen».

– Ideen til Ryddegjengen hentet vi i Trondheim, der de hadde vært tidlig ute med å teste konseptet, og hadde opplevd knallsuksess, forteller Bertelsen.

ARBEIDSOPPDRAG: Tromsø ASVO har en lang rekke arbeidsoppgaver de utfører. Alle er de viktige, og samfunnsnyttige oppgaver - som å holde det rent og ryddig i sentrumsgatene. Her er Ruben Wilsgård Olsen og Anne Opsahl i Storgata.  

– For oss handlet det mye om å få arbeidstakerne ut – å ikke «skjule» dem inne, fortsetter han.

Og Ryddegjengen ble en suksess. Faktisk såpass at de i 1997, året etter etableringa, ble utnevnt til «Tromsø-ambassadører», og havnet i celebert selskap med blant andre TIL-guttene, Arthur Arntzen og Gro Harlem Brundtland.

– Jeg tror Ryddegjengen nok var litt «opplærende» for andre i byen også. Det var ikke like lett å slenge søppel fra seg, når man så noen som gikk og plukket det opp, mener Bertelsen

RYDDIG: Tromsø ASVO har holdt byen rein og ryddig siden 1996. Her rydder Kjetil Olsen med "støvsuger".  

Daglig leder Opsahl tror det er mange i Tromsø som kjenner til ASVO nettopp på grunn av serviceoppdragene de utfører i sentrum.

– Jeg tror derimot ikke det er så mange som vet om mangfoldet av det vi gjør. Tromsø ASVO er i 2019 en bedrift med et bredt felt av arbeidsoppgaver og tiltak!

Samfunnsnyttig

Bedriften deler i dag opp tjenestene sine i tre områder: «Catering og kantine», «Jobbfrukt» og «Service».

CATERING: Tromsø ASVO tilbyr både koldtbord og møtemat, i tillegg til at de leverer bakst til både videregående skoler og kafeer i byen. Eirik Magnus Richardsen og Isabell Andreassen viser fram lekre smørbrød, og frukt. 

 

Innenfor hvert område finnes det en stor mengde varierte arbeidsoppgaver. Vi nevner i fleng: levering av koldtbord og møtemat, levering av Jobbfrukt til bedrifter og gavekurver til store anledninger, henting og sortering av elektrisk avfall, rydding rundt returstasjoner, makulering, vaktmestertjenester både for privat og kommunalt næringsliv, tømming av søppelbokser, renovasjon på åtte helsebygg, tømming av Fretex-bokser … og mye mer!

JEKTA: Tromsø ASVO leverer serviceoppdrag blant annet til Jekta Storsenter. Der holder Ruben Wilsgård Olsen og Rune Thomas Bakkland, blant flere, det reint og ryddig. 

 

–Tromsø ASVO er kjempeviktig for Tromsø by. Bedriften er først og fremst viktig for de som jobber her. Det å ha kollegaer, å ha en jobb å gå til, og noe meningsfullt å fylle dagene med – det tror jeg er viktig for alle.

– I tillegg gjør vi viktige og samfunnsnyttige oppdrag. Vi lager ikke arbeidsoppgaver, for arbeidsoppgavenes skyld, sier Opsahl.

Med fra starten

Én av bedriftens aller første ansatte heter Trine Hansen. Hun begynte ASVO-karrieren på nettopp bokbinderiet i 1989, og hun husker at hun trivdes godt i bedriften allerede fra starten av.

– Jeg husker at det var artig å arbeide i bokbinderiet, der jeg jobbet med permliming, forteller hun.

EN AV DE FØRSTE: Trine Hansen begynte å jobbe hos Tromsø ASVO i 1989. Hun var en av bedriftens aller første ansatte.  

 

For henne har alle de gode kollegaene, samt humoren på arbeidsplassen, vært det beste med å jobbe hos Tromsø ASVO.

– Jeg har jobbet og stått på, og synes det er fint å ha en jobb å gå til, forteller hun.

– Hvis jeg ikke hadde hatt Tromsø ASVO, hadde jeg nok gått hjemme uten noe å gjøre. Jeg må ha noe å gjøre, ellers går jeg på veggen.

– Plass til alle, og bruk for alle

Bedriftens viktighet for byen, er det flere som kan skrive under på. Avtroppende ordfører Kristin Røymo (Ap) blir varm i hjertet når hun tenker på Tromsø ASVO:

– Tromsø ASVO gir meningsfullt arbeid til mennesker i byen vår, som ellers ville hatt utfordringer med å være i jobb, sier hun.

GLAD I ASVO: Avtroppende ordfører Kristin Røymo (Ap) mener Tromsø ASVO bidrar til å koble hele byen sammen. - Det er plass til alle, og det er bruk for alle, sier hun.  

 

– På den måten kobler Tromsø ASVO hele byen sammen – det er plass til alle, og det er bruk for alle. De gjør det mulig for oss alle å jobbe sammen, og være sammen, og leve sammen - på meningsfullt vis. Det er fantastisk!

SAMHOLD: Tromsø ASVO er opptatt av at de ansatte skal ha det fint sammen, og samhold bygges blant annet på felles turer. Fra venstre: Gunnar Gaare, Marith Enoksen, Mona Olsen og Vigdis Mortensen 

Opsahl understreker at de har merket en stor endring i samfunnet.

­– Det er mange arbeidsgivere som i dag ønsker å samarbeide med Tromsø ASVO. Vekstbedriftene har gått fra å være «vernede bedrifter», til å være en naturlig del av arbeidslinja. Vi erfarer også at det ordinære arbeidslivet i større grad enn før tilbyr stillinger til uføretrygdede.

– Vi er ikke i mål, men det skjer en positiv utvikling når det gjelder inkludering i samfunnet.

«Frukta»

I 1999 ble den andre av Tromsø ASVOs mest kjente avdelinger opprettet: Jobbfrukt.

I dag leverer bedriften ut 600 fruktkurver ukentlig, alle fylt med lekker frukt som er kvalitetssikret og pakket av arbeidstakerne.

LEVERING: Katrine Figenschau leverer fruktkurver til tromsøbedrifter hver uke.  

 

– Jeg var i Bergen, og så på det som het ASVO Frukt. Det var et opplegg de hadde startet med der, som så interessant ut, forteller Bertelsen.

– Vi ønsket å gi arbeidstakerne et bredere arbeidstilbud, og jeg mener vi var de første som tok ASVO Frukt til Nord-Norge. Og også dette har jo blitt en knallsuksess! Jeg husker at arbeidstakerne var lykkelige og glade etter leveringene, fordi de fikk så positive tilbakemelding. Dette spredte seg internt i bedriften, og flere ville levere kurver.

FRUKTA: Ukentlig leverer Tromsø ASVO ut 600 fruktkurver til lokale bedrifter. Her er Vigdis Mortensen, Egon Jacobsen og Petter Bergum i gang med pakkinga.  

«Frukta», som avdelinga kalles blant de ansatte, er arbeidstaker Trines Hansens favoritt.

– Frukta har vært den mest spennende arbeidsoppgaven her på Tromsø ASVO, synes jeg. Der er det gode kollegaer, og man er ute og møter folk. Det synes jeg er toppers!

Nye tiltak

Tromsø ASVO har eksistert i 30 år, men har hele tiden sett framover, og vært i utvikling. Dagens bedrift er en ganske annen, enn da Hansen startet i 1989.

KUNNSKAPSPRØVER: De ansatte på Tromsø ASVO kan stadig utvide kompetansefeltet sitt ved å ta nye kunnskapsprøver. På bildet: Asbjørn Andersen. 

De har gått fra å ha 15 VTA-plasser, tre arbeidsledere og én daglig leder, til nå å telle totalt 125 ansatte. I starten kunne Tromsø ASVO kun tilby tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). I dag har bedriften en lang rekke tiltak, og et mye bredere tilbud til arbeidstakerne.

NYTT TILTAK: Aksel Larsen har gjennom det nye tiltaket AFT (Arbeidsforberedende trening) på Tromsø ASVO, fått hjelp til å komme nærmere drømmejobben.  

– Også arbeidsoppgavene våre har endret seg ettersom årene har gått. Noen avdelinger består, og noen har vi måttet legge ned. Bokbinderiet måtte vi for eksempel legge ned i 2018, grunnet økt digitalisering, og endrede krav til innbinding, forteller Anne Bjørvik Opsahl.

– Serviceoppdragene våre har derimot økt! Og det er jo ute i byen vi ønsker å være! Vi vil være synlig, og til stede i samfunnet, og arbeidstakerne gjør viktige og reelle oppgaver som samfunnet trenger, sier Opsahl.

Anerkjennelser

Jobben som Tromsø ASVO har gjort, og betydningen bedriften har hatt, har ikke gått ubemerket hen. Bedriften har flere priser og anerkjennelser.

Av til sammen 230 bedrifter organisert under Arbeidsgiverforeningen for vekst- og attføringsbedrifter (ASVL), var det Tromsø ASVO som i 2015 stakk av med tittelen «Årets vekstbedrift».

«Måten de har jobbet for at folk med utviklingshemninger, eller som er yrkeshemmet, skal bli en synlig del av bybildet er helt fantastisk», sa styreleder i ASVL til iTromsø den gang.

VANT: I 2017 ble Tromsø ASVO kåret til "Årets tromsøværing" av leserne til avisa iTromsø.  

 

I 2017 ble Tromsø ASVO av iTromsø kåret til «Årets tromsøværing», etter å ha vunnet avstemningen suverent.

«Tromsø ASVO er svært populær i byen, de er en god merkevare og er godt synlige i bybildet. Jobben de gjør er høyt verdsatt», uttalte sjefsredaktør Stig Jakobsen i iTromsø da prisen ble delt ut.

Feiring

Nå gjenstår en skikkelig bursdagsfest for Tromsø ASVO. Den skal avholdes på et av byens hoteller, og humor, musikk, taler og god mat står på plakaten. Og ikke minst: masse gjester.

– Alle liker å feire, og nå skal vi ha en skikkelig jubileumsfest, lover Anne Bjørvik Opsahl.

Kristin Røymo håper feiringa blir minneverdig, og ønsker å gratulere Tromsø ASVO:

– Jeg vil bare si hjerteligst gratulerer med 30-årsdagen! Det har vært fantastiske 30 år! Tromsø ASVO har beveget byen – takk for jobben dere har gjort, og lykke til med de neste 30 årene.

Drømmen for ASVO

I desember avslutter Opsahl en karriere på nesten 20 år i Tromsø ASVO, for å bli pensjonist. Da overlater hun sjefsstolen til Trude Ørpetvedt.

PUST I BAKKEN: Simen Bårdsen, Taissia Tikhonova, Monica Holmbukt, Ahmed Nordin og Gunn Kåven tar seg en velfortjent pause i sola utenfor fruktpakkeriet.  

 

– Det blir veldig rart å slutte, jeg har mange flotte kollegaer her, og Tromsø ASVO har gjennom snart 20 år blitt en stor del av meg.

– Min drøm for Tromsø ASVO fremover er enda flere varig tilrettelagte arbeidsplasser, både i Tromsø ASVO og i det ordinære arbeidslivet, slik at alle de som ønsker en tilrettelagt arbeidsplass får muligheten til jobb.

Tromsø ASVO tilbyr:

  • VTA – Varig tilrettelagt arbeid, for mennesker med uføretrygd.
  • VTAO – Varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift, for mennesker med uføretrygd.
  • AFT – Arbeidsforberedende trening for mennesker med behov for tilrettelagt arbeid i en oppstartsfase, før man går over i arbeidstrening i ordinær bedrift.
  • «Helt med» - Arbeidsplasser og inkludering for personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidslivet.
  • Lærekandidat – Gjennomføring av læretiden i Tromsø ASVO. Etter endt læretid går man opp til kompetanseprøve.
  • Arbeidspraksis for elever i videregående skole – Elever med tilrettelagt undervisning får prøve seg i arbeidslivet.
 

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av iTromsøs redaksjon, men av iTromsøs markedsavdeling.

iTromsø er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på itromso.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.