Einerhagen
Gå til

Denne bydelen satser grønt, nært og bilfritt

I den nye bydelen Einerhagen, som planlegges på Langes, skal det ikke være én privatbil å se mellom husene.

Du har antakeligvis allerede hørt om Einerhagen, den moderne og bilfrie bydelen som planlegges på Langnes?

Einerhagen – som eies av Arnestedet Eiendom AS og Tromsø Kommune – skal etter planen bygges mellom Ærfuglvegen og Rypevegen. Dermed vil man ha kort vei til det meste: naturopplevelser i Tromsømarka, spennende arbeidsplasser, varierte handlemuligheter, skoler og barnehager, legekontor, sykehus og universitet.

Kort sagt det meste man har bruk for i hverdagen.

– Einerhagen skal bli et knutepunkt. Her skal vi skape trygge og gode rammer rundt hverdagen, og vi skal legge vekt på både fellesskap og privatliv, sier Even Liahjell og Odd Harald Eriksen i Arnestedet.

– Einerhagen skal bli et godt sted å leve!

JOBBER FOR NY BYDEL: Einerhagen eies av Arnestedet Eiendom AS, her ved Odd Harald Eriksen og Even Liahjell, og Tromsø kommune.  

 

Grønne områder

Dét er selve visjonen for den nye bydelen: det skal bli et godt sted å bo, være og leve – både for de om lag 1.500 menneskene som etter hvert vil kalle bydelen sitt hjem, men også for de som allerede hører til i nabolaget.

For å oppnå det har Einerhagen i planleggingsprosessen lagt stor vekt på ikke bare de moderne boligene som skal bygges, men også på friområdene rundt.

– Hele 80 prosent av det totalt 51.000 kvadratmeter store Einerhagen-arealet skal etter planen ikke bli bebygd, forklarer Eriksen.

– I midten av Einerhagen vil en del av et eksisterende «skogsområde» bli vernet mot inngrep og framstå som uberørt natur, perfekt for blant annet lek. Det vil settes opp benker langs gangstien gjennom boligområdet, og det vil bli avsatt godt med plass til nærlekeplasser på tunene mellom blokkene. I tillegg ønsker vi å opparbeide et større all-aktivitetsareal på den forfalne lekeplassen opp mot Rypevegen, fortsetter han.

Bilfri bydel

I de foreløpige planene vil Einerhagen bestå av cirka 620 leiligheter fordelt på 16 blokker.

Og Einerhagen vil skille seg fra andre bydeler særlig på ett punkt: den skal være bilfri.

– I det legger vi at det ikke skal være noen form for privatbiltrafikk inne på boligområdet, sier Eriksen.

– All adkomst til området vil skje via et parkeringsanlegg under bakken, og det vil være heis opp til leilighetene. Gangstien gjennom området vil kun være tilgjengelig for gående og syklende – samt for brøyting og utrykningskjøretøy, forklarer han videre.

BILFRITT: Einerhagen skal bli en bilfri bydel, der kun brøytebiler og utrykningskjøretøy slipper til mellom boligene.  

 

Føtter og sykler

Det føyer seg inn i Einerhagens grønne tankegang.

­– Vi håper at gangstien skal innby til økt bruk av sykkel og føtter, og i tillegg skal det være opplegg for elbil i Einerhagen, forteller Liahjell.

– Men den største miljøgevinsten ser vi i beliggenheten til boligområdet. Bor man i Einerhagen, har man det meste man trenger innen gangavstand! Dersom man har behov for å forflytte seg lengre, finnes det et godt kollektivtilbud rett utenfor døren, fortsetter han.

Arealstrategi

Planene for Einerhagen passer godt overens med den overordnede arealstrategien for Tromsø kommune, som ble presentert i Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032: Versjon til offentlig ettersyn.

Her står det blant annet at Tromsø skal «videreutvikles med et kompakt utbyggingsmønster, med kvaliteter som utnytter nærheten til naturen og sjøen. Det skal utvikles attraktive og levende sentre med stor grad av funksjonsblanding».

Dessuten trekkes det fram at man skal «… utvikle senterområder med varierte boligtyper, variert tjenestetilbud og sosiale møteplasser», og at man ønsker at «vekst i persontransporten tas gjennom gange, sykkel og kollektiv. Kollektivknutepunktene Tromsø sentrum, Breivika og Langnes skal fortsatt være sentrale i kollektivtilbudet».

Et løft for området

Einerhagen er opptatt av en god og åpen dialog med velforeningen og naboene i området, og har som mål å tilføre kvaliteter som vil løfte området i sin helhet.

­– For det første skal vi jo nå bebygge og modernisere et område som den siste tiden har vært utleid til brakkerigger og lagring, sier Liahjell.

– I tillegg har vi et ønske om å oppgradere den slitne strøkslekeplassen til et «Mini-Charlottenlund» - til glede for hele området! Og når leilighetene i Einerhagen er klare for innflytting, vil det bety flere beboere som kan bidra i idrettslag og foreninger i området, legger han til.

AKTIVITET: Einerhagen ønsker å være et løft for hele lokalområdet, med sine aktivitetsarealer og grønne områder. 

Et godt sted å leve

Einerhagen skal bli en bydel som passer for mennesker i alle faser av livet. Det vil bygges alt fra enkle toromsleiligheter til større fire/femroms-leiligheter.

– Vi ser for oss at alle kan trives i Einerhagen! Alt fra førstegangsetablerere til enslige voksne, familier og pensjonister som har solgt eneboligen eller rekkehuset, sier Odd Harald Eriksen.

– Alle skal synes Einerhagen er et godt sted å leve.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av iTromsøs redaksjon, men av iTromsøs markedsavdeling.

iTromsø er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på itromso.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.