Einerhagen
Gå til

TRYGGERE: Et underjordisk parkeringsanlegg gir mindre trafikkstøy, samt et tryggere og grønnere boområde.  

I denne bydelen skal det ikke være én privatbil å se mellom husene

Den nye bydelen Einerhagen, som planlegges på Langnes, ønsker å satse på en bilfri løsning. Det betyr at kun brøytebiler og eventuelle utrykningskjøretøy vil slippe til blant bygningene.

Ellers vil all ferdsel inne på området skje til fots, med sykkel, eller på ski.

Men hvordan løser man det, samtidig som man tilbyr parkering til alle de framtidige beboerne? Jo – man gjemmer bilene under bakken!

Løsningen har nemlig blitt et underjordisk parkeringsanlegg, med tilgang til leilighetene via heis.

Trygt og grønt

– Vi bestemte oss for å gå for et underjordisk parkeringsanlegg i Einerhagen, fordi vi ønsket å skape et trygt og godt boområde, forteller Odd Harald Eriksen i Arnestedet Eiendom AS.

Sammen med Tromsø kommune, er det Arnestedet Eiendom AS som er eier av Einerhagen-prosjektet.

GRØNT: Ved å legge parkeringsplassene under jorden, sikrer man de grønne arealene mellom boligene. Det er en god løsning, mener Odd Harald Eriksen i Arnestedet Eiendom AS.  

 

– Dersom vi skulle lagt opp til overflateparkering av over 600 biler, ville det nesten ikke blitt grøntarealer igjen mellom bygningene, legger Eriksen til.

– Det var aldri et alternativ!

Trafikkåren gjennom det planlagte boligområdet vil kun være ment for fotgjengere og syklister, og Einerhagen er opptatt av trygge og behagelige uteområder. Lek, sosialt samvær og rekreasjon vektes tungt, og de eneste motoriserte kjøretøyene som slipper til mellom boligblokkene er brøytebiler og eventuelle utrykningskjøretøy.

Dyrere, men bedre

– Dessuten er den skrånende tomta godt egnet til et underjordisk anlegg. Selv om dette blir en betydelig dyrere løsning, så blir det også en mye bedre en, mener Eriksen.

Einerhagen skal etter planen bygges mellom Ærfuglveien og Rypeveien på Langnes. De to hovedadkomstene til planområdet fra Ærfuglveien går direkte inn i det underjordiske parkeringsanlegget.

NÆRHET: Einerhagen ligger midt i smørøyet på Håpet - nært både marka, kollektivtrafikk og handel.  

Det fører mange fordeler med seg.

– Det blir mindre trafikkstøy, samt tryggere og grønnere i boområdet. Dessuten blir det enklere tilgang til leilighetene, med heis via parkeringsanlegget. Det vil for eksempel gjøre det lettere for eldre beboere, eller beboere med bevegelseshemninger, sier Eriksen.

Nært til «alt»

Bydelen Einerhagen skal etter planen bestå av rundt 600 leiligheter, fordelt på 16 blokker. I utgangspunktet er det planlagt én parkeringsplass per leilighet.

– Og så får vi se om vi trenger så mye, sier Eriksen.

Einerhagen ligger nemlig i gang- eller sykkelavstand til det meste man trenger i hverdagen: turområder, spennende arbeidsplasser, varierte handlemuligheter, skoler og barnehager, sykehus og universitet.

NÆROMRÅDET: Einerhagen skal etter planen bygges på Langnes, og vil dermed ligge nært det meste man trenger i hverdagen - blant annet varierte handle- og spisemuligheter på Jekta Storsenter og K1. 

I tillegg finnes det et godt kollektivtilbud tett opp mot Einerhagen, og en del vil kanskje oppdage at de slett ikke har bruk for bil.

– Eller at man kan legge opp til bildeling, foreslår Eriksen.

Grøntområder – ikke svart asfalt

I tillegg blir det lagt opp til minimum 10 prosent parkeringsplasser med opplegg for elbil, samt at det skal lages overbygd sykkelparkering på området.

Det vil også bli reserverte parkeringsplasser under bakken for besøkende, eller eventuelle hjemmehjelper.

– Jeg føler meg trygg på at vi har valgt riktig parkeringsløsning, og at det underjordiske anlegget vil føre med seg mange fordeler for de framtidige beboerne, sier Odd Harald Eriksen.

– Dessuten er det jo mye finere med grønne uteområder, og ikke bare masse svart asfalt, slår han fast.

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av iTromsøs redaksjon, men av iTromsøs markedsavdeling.

iTromsø er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på itromso.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.