Einerhagen
Gå til

EINERHAGEN: Odd Harald Eriksen og Even Liahjell i Arnestadet Eiendom AS jobber for å realisere Einerhagen. 

Slik vil Einerhagen gi et løft til hele nærområdet sitt

Grønne friområder, lekeplasser og store aktivitetsmuligheter – det er viktige momenter i planleggingen av Tromsøs nye bydel Einerhagen på Langnes. Planen er å skape utearealer som er til glede for hele området.

Den nye bydelen Einerhagen – som eies av Arnestedet Eiendom AS og Tromsø Kommune – skal etter planen bygges mellom Ærfuglvegen og Rypevegen på Langnes.

Planen er å føre opp rundt 600 moderne leiligheter, men Einerhagen ønsker også å gjøre et stort arbeid når det gjelder felles uteoppholdsarealer til glede for hele området.

Både voksne og barn skal etter planen få nye, inspirerende områder å boltre seg på i Einerhagen. Faktisk er nesten 80 prosent av planområdet planlagt som generelle friarealer, uteoppholdsarealer og stier for myke trafikanter!

– Det som er viktig for oss når vi planlegger utearealene, er at vi har forståelse for stedet. Da tenker vi både på hva som er fint der, og hva som kan by på utfordringer, sier landskapsarkitekt og daglig leder Mari A. Aston Bergset i Lo:Le landskap og plan AS.

Landskapsarkitekt og daglig leder Mari A. Aston Bergset i Lo:Le landskap og plan AS. 

 

– I tillegg legger vi vekt på å få best mulig forståelse for hvem som skal bruke utearealene, og hva som er viktig for at de skal fungere best mulig gjennom hele året, legger hun til.

For de minste

Kommuneplanen spesifiserer kravene til lekeplasser og uteoppholdsarealer som gjelder for nye boliger.

Nær-lekeplasser er lekeplasser som skal plasseres minimum 50 meter fra bebyggelsen, og som skal være tilpasset små barn.

I Einerhagen har de planlagt inn syv nær-lekeplasser på totalt cirka 4.200 kvadratmeter – noe som er godt over kravet i kommuneplanen.

– Nær-lekeplassen er tilpasset de minste barna, både gjennom at de ligger nærmest bygget, og gjennom innholdet – aktivitetsmulighetene, sier Bergset.

Lunt og fint

– Her vil for eksempel muligheten til å leke i en god sandkasse være et naturlig element. Det er også på disse lekeplassene man i størst grad må tenke på at ungene ofte har med seg voksne, som også trenger oppholdsmulighet, forklarer hun videre.

– Nær-lekeplassene i Einerhagen er foreslått med litt variert innhold, eksempelvis hinderløyper, huskestativ og klatremuligheter, i tillegg til sandkasse med byggesand. For de minste barna, som kanskje ikke har så stor bevegelse, betyr det også mye at lekeplassen er lun og har gode solforhold.

LEK OG AKTIVITET: I Einerhagen ønsker man å legge opp til masse lek, aktivitet og rekreasjon i det fri.  

 

For de litt større barna

I tillegg må Einerhagen tilby 1.500 kvadratmeter med kvartals-lekeplasser, for å møte kravene i kommuneplanen.

– Kvartals-lekeplassene har fokus på de litt større barna, og skal legge til rette for at de kan utfolde seg litt mer fysisk. Disse lekeplassene ligger med litt større avstand til innganger og bebyggelse, sier Bergset.

I planforslaget for Einerhagen-området er det lagt inn to kvartals-lekeplasser på til sammen cirka 4.500 kvadratmeter.

– Den største baserer seg på bevart eksisterende vegetasjon og naturlek. I den andre kvartals-lekeplassen foreslås en terrengløype for sykkel eller tilsvarende, samt hinderløype.

Strøks-lekeplass

Og sist, men ikke minst, ønsker Einerhagen å få til en strøks-lekeplass i tilknytning til planområdet, på hele 8.000 kvadratmeter.

– Strøks-lekeplassen skal være en møteplass for et større område - nærhet til boligen er ikke så viktig som for nær-lekeplassene. På strøks-lekeplassen skal det være tilbud som også passer for ungdom, og det er dette som skal være arenaen for den største fysiske utfoldelsen, forteller Bergset.

OMRÅDE: På dette området ønsker Einerhagen å få til en skikkelig strøks-lekeplass, med masse aktivitetsmuligheter.  

 

Det aktuelle arealet har vært avsatt til strøks-lekeplass siden borettslagene i nærområdet ble ført opp på begynnelsen av 70-tallet. Det er BoNord som står som eier av arealet.

Einerhagen ønsker å bidra til en betydelig oppgradering av lekeplassen, til glede både for nåværende, og fremtidige beboere i området.

Inkluderende aktiviteter

Faktisk håper de å kunne skape et område med såpass mye aktivitetstilbud at det kan omtales som et «Mini-Charlottenlund».

– Det innebærer at man ønsker å gjøre strøks-lekeplassen til et sted med et bredt utvalg av inkluderende aktivitetsmuligheter, med fokus på all-aktivitet – ikke idrettsprestasjoner, sier Bergset.

Einerhagen håper å kunne få til en strøks-lekeplass med både fotballbane, sandvolleyballbane, hinderløype, kuleløype for ski og sykkel, sykkelparkering, samt et lekelandskap. Med andre ord: et skikkelig løft for aktive barn, unge og voksne i området. 

– Det er også viktig å få til gode sosiale møteplasser, som gir både barn og voksne muligheten til å samles.

– Et sted folk bare ønsker å være!

Disse planene går hånd i hånd med Einerhagens visjon om å være en trygg, grønn oase med gode områder både for rekreasjon og lek. I tillegg ønsker de å legge til rette for en aktiv livsstil, noe de store friområdene underbygger.

– Grøntstrukturen mellom lekeplassene vil også bli viktige for lek og opphold. De bilfrie gangveiene og stiene inngår som viktig lekearena – perfekt for sykling, paradis, strikkhopping, skating, rulleskøyter og så videre, sier Bergset.

– Og rammen for aktivitetene bør ha en estetisk kvalitet som gjør det til et godt sted i seg selv – et sted folk bare ønsker å være!

VINTERAKTIVITET: Også på vinteren skal det bli fint å bo i, eller ved, Einerhagen.  

Innholdet i denne artikkelen er ikke produsert av iTromsøs redaksjon, men av iTromsøs markedsavdeling.

iTromsø er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. Om du opplever at denne eller andre annonser på itromso.no/ er utydelig merket, gi oss gjerne beskjed på e-post.