Den ferske oversikten avslører enorme forskjeller. Sjekk hvilke fylker som gjør det dårligst på førerprøven.

Ett sted stryker ni prosent under oppkjøring, et annet stryker 38 prosent. Sjekk hvilke fylker som gjør det best og dårligst.

FERSKE TALL: I Oslo stryker nesten halvparten på oppkjøring.   Foto: Shutterstock

bil

Forrige måned meldte vi at over halvparten, 51 prosent, strøk på teoriprøven i fjor. 28 prosent strøk på oppkjøringen.

En fersk oversikt vi har fått tilgang til fra Statens vegvesen, viser at det er store regionale forskjeller.

Som vanlig er strykprosenten lavest i Finnmark der kun ni prosent ikke består. Tradisjonelt sett har Oslo pleid å trone på topp over antall som stryker, men i 2018 må fylket se seg slått av Vest-Agder.

Se hele oversikten nederst i saken.

Verst i sør, best i nord

– Årsaken til at flere stryker i Vest-Agder nå, kan rett og slett være at de som kjørte opp i fjor, totalt sett var bedre forberedt, sier Per Gunnar Veltun, sjefingeniør ved trafikkopplæringskontoret i Vegdirektoratet.

Han er for øvrig fornøyd med at strykprosenten i hovedstaden har gått ned fra 44 til 37 prosent.

– Generelt er det positivt at flere består.

Veltun påpeker at det kan være ulike årsaker til at flere stryker i miljøer med tett trafikk.

– I Finnmark kan det hende kandidatene har bedre kjøretrening, mens i urbane strøk er ofte interessen for privat øvelseskjøring mindre. Dessuten kan det hende mange foresatte kvier seg mer for å være ledsager i hektisk bytrafikk, mener han.

MER UTFORDRENDE Å KJØRE I BY: Mener seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen.  Foto: Trygg Trafikk

Kravene de samme

Trygg Trafikk er glad for at den høye strykprosenten i hovedstaden er blitt noe lavere.

– Jeg regner med det kanskje skyldes at de fleste gjør en bedre jobb med seg selv og får kompetansen de skal ha, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen.

En statistikk er derimot litt svakt grunnlag for å kunne si noe om de grunnleggende årsakene til at prosentene svinger, mener Johansen.

For kravene til førerkort er i utgangspunktet de samme uansett hvor du bor, påpeker han.

– Likevel er det mange andre ting som kan gi utslag på en førerprøve, blant annet at elever i Finnmark opplever mindre by og mer landevei under både øvelseskjøring og oppkjøring.

VEST-AGDER PÅ STRYK-TOPPEN: Tidligere var Oslo verst i klassen.   Foto: Ekseth, Ivar / NTB scanpix

Reiser utenbys for å bestå oppkjøring

Johansen har hørt at enkelte velger å kjøre opp i mer landlige strøk for å ha større sjanse til å bestå førerprøven – uten at han vet om det var en suksess.

Han mener det er vanskelig å jevne ut forskjellene regionalt.

– Jeg ser ikke noen løsninger på det, og det er ikke sikkert det er noe poeng i det heller. Vi får stole på at kravene til førerkort er like overalt, og at sensorene gjør så godt de kan innenfor gjeldende regelverk.

HELE OVERSIKTEN: Her består flest oppkjøring


FylkeAntall bestått Ikke beståttAntall gjennomførte prøver
Finnmark91 %9 %

1506

Møre og Romsdal79 %21 %

4768

Troms77 %23 %

3092

Buskerud75 %25 %

5885

Trøndelag74 %26 %

8149

Nordland74 %26 %

4651

Hordaland73 %27 %

9306

Oppland73 %27 %

3424

Sogn og Fjordane73 %27 %

2315

Vestfold72 %28 %

4060

Telemark 72 %28 %

3514

Rogaland71 %29 %

9038

Østfold71 %29 %

5715

Hedmark70 %30 %

4848

Aust-Agder70 %30 %

2674

Akershus69 %31 %11.998
Oslo63 %37 %

5313

Vest-Agder62 %38 %

3800


Kilde: Statens vegvesen

OM STRYKPROSENTEN: Rådgiver hos Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL), Lena J. Fossheim.   Foto: Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL)

Mener nytt lovverk har påvirket tallene

At strykprosenten har gått ned i Oslo, er ikke overraskende, mener rådgiver hos ATL, Lena J. Fossheim.

– Vi ser dette i sammenheng med nytt lovverk som ble implementert i 2018. Nå er det et krav at biler som benyttes til førerprøve har direkte tilknytning til en godkjent trafikkskole. Dette var ikke et krav tidligere.

Oslo er ett av de områdene som er spesielt belastet med såkalte «L-skoler», det vil si ikke-godkjente instruktører som ulovlig opptrer som trafikklærere, påpeker Fossheim.

– Innføringen av den nye bestemmelsen gjør at elevene i større grad må være i kontakt med en godkjent trafikkskole. Det vil dermed bli stilt økte krav til kompetanse, og strykprosenten vil som følge av dette naturlig synke.

Det er vanskelig å plukke ut enkeltfaktorer som årsak til de regionale forskjellene, mener hun og peker på et svært variert trafikkbilde.

Men:

– Det er imidlertid ikke slik at de som består en førerprøve i storby, besitter en bedre kompetanse enn de som består en førerprøve i landlige strøk. Men kan hende det er slik at disse elevene besitter ulik kompetanse, noe som i større grad handler om variasjon enn kvalitet.