Kjøring på rødt lys, manglende bilbelte og kjøring i kollektivfelt. Så mye koster det deg å bryte de ulike trafikkreglene.

Følger du ikke veitrafikkreglene, kan det koste deg dyrt.

Blir du tatt i å kjøre på rødt lys, kan det koste deg 6800 kroner.

Blir du tatt i å kjøre på rødt lys, kan det koste deg 6800 kroner. Foto: Hans O. Torgersen

Tre brudd på trafikkreglene avdekkes oftere enn andre i kontroller, forteller assisterende sjef i Utrykningspolitiet (UP), Roar Skjelbred Larsen.

Den første er brudd på fartsgrensen. Målet fra trafikkmyndighetene er at 70 prosent av norske bilister skal overholde fartsgrensen i 2022. Det er et stykke igjen før det målet er nådd: Ifølge Statens vegvesens målinger brøt 40 prosent av norske bilister fartsgrensen i 2017.

I 2018 ble nær 100.000 bilister tatt av politiet ved hjelp av laserfartsmålere og gjennomsnittsmålinger. I tillegg ble over 68.000 bilister «knipset» i fotoboks og bøtelagt.

– Det er kanskje flere mindre alvorlige overtredelser som skjer oftere, som for eksempel at man ikke blinker ut av en rundkjøring. Vi prioriterer de overtredelsene som ofte er foranledning eller medvirkende årsak til at det skjer alvorlige ulykker, sier Skjelbred Larsen.

Vis fakta ↓
Så mye koster det deg å bryte fartsgrensen

Skal ta flere for ulovlig mobilbruk

På annenplass over overtredelsene politiet avdekker oftest i trafikken, ligger ulovlig mobilbruk.

Tidligere har man kun fått forenklet forelegg om man er blitt stoppet i en politikontroll, men fra 1. januar i år ble det innført prikkbelastning.

Blir du stoppet mens du bruker mobiltelefonen ulovlig under kjøring, vil du nå få to prikker i førerkortet og fire prikker om du har førerkortet på prøve.

I tillegg vil du få et forenklet forelegg på 1700 kroner.

– Vi har erfart at forbudet mot bruk av håndholdt telefon i svært liten grad blir respektert, og derfor håper vi at prikkbelastning vil øke etterlevelsen av forbudet mot bruk av håndholdt telefon under kjøring, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Bruk av mobiltelefon under kjøring, særlig bruk som innebærer tasting og lesing, er forbundet med høy risiko. Det er medvirkende årsak til flere alvorlige trafikkulykker, ifølge Utrykningspolitiet.

Bruk av mobiltelefon under kjøring, særlig bruk som innebærer tasting og lesing, er forbundet med høy risiko. Det er medvirkende årsak til flere alvorlige trafikkulykker, ifølge Utrykningspolitiet. Foto: Shutterstock

Kjøring uten gyldig førerkort

Kjøring uten gyldig førerkort ligger på tredjeplass over de vanligste trafikkovertredelsene. I 2018 ble 10.846 personer tatt for dette i trafikken.

– Kjører du uten gyldig førerkort blir du anmeldt av politimannen på stedet. I tillegg får du en standardbot på 8000 kroner første gang og seks måneders utsettelse på å ta førerkortet, forklarer Larsen.

Blir du stoppet uten å ha varseltrekant i bilen, kan det koste deg 500 kroner.

Blir du stoppet uten å ha varseltrekant i bilen, kan det koste deg 500 kroner. Foto: Shutterstock

Dette må du betale hvis politiet tar deg i å bryte trafikkreglene

Det kan bli dyrt ikke å følge reglene i trafikken. Enkelte overtredelser kan koste deg 500 kroner, mens andre kan tappe kontoen din for nesten 7000 kroner.

Overtredelsene avgjør også om du får et forenklet forelegg, et ordinært forelegg eller et gebyr. Se faktaboks under.

Vis fakta ↓
Dette kan skje om du bryter veitrafikkloven

Dette må du betale i form av et forenklet forelegg, om du bryter disse trafikkreglene:

Ved brudd på vikepliktsreglene kan du få et forenklet forelegg på 6800 kroner. Dette gjelder blant annet om du ikke følger skiltene «Vikeplikt» eller «Stopp», om du ikke viker overfor trafikk fra høyre eller ved utkjøring fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller lignende område.

Ved brudd på vikepliktsreglene kan du få et forenklet forelegg på 6800 kroner. Dette gjelder blant annet om du ikke følger skiltene «Vikeplikt» eller «Stopp», om du ikke viker overfor trafikk fra høyre eller ved utkjøring fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller lignende område. Foto: Tom Kolstad

Dette må du betale i form av et gebyr, om du bryter disse trafikkreglene: