Stortorget i Tromsø

UiT

Stortorget sett fra Gjensidigegården

iTet og Wawelan
bildespesial

  • Kameraet står på taket av Gjensidiges kontor på Torget i Tromsø.

  • Kameraet driftes av iTet.

  • Wavelan sørger for nettverksforbindelsen.

  • iTromsø takker for samarbeidet.