Med noen grep kan ferdighuset bli mer personlig

Funkishuset er opprinnelig et kataloghus som ekteparet Lillerovde gjorde store endringer på. Kledningen i tre og beliggenheten er valgt med tanke på at huset skal gå i ett med naturen og terrenget rundt. Funkishuset er opprinnelig et kataloghus som ekteparet Lillerovde gjorde store endringer på. Kledningen i tre og beliggenheten er valgt med tanke på at huset skal gå i ett med naturen og terrenget rundt. Foto: Irene Sandved Lunde