Nye regler skal hindre private «hoteller»

Stor gjennomtrekk av leietakere har gjerne vært lite populært hos fastboende leilighetseiere. Stor gjennomtrekk av leietakere har gjerne vært lite populært hos fastboende leilighetseiere. Foto: Shutterstock