Bolig

Skjeggkre sprer seg i voldsom fart. Slik håndterer du problemet.

foto
I 2016 ble det gjennomført 500 bekjempelser av skjeggkre. Kun ett år senere var tallet tredoblet. Skjeggkre var dessuten det skadedyret som Folkehelseinstituttet fikk flest henvendelser om i 2018. Foto: Shutterstock