– Vi trenger flere gode byrom

 Marie Hjerrild Smedemark mener det er viktig å skape arkitektur som legger til rette for at mennesker møtes og utfolder seg Marie Hjerrild Smedemark mener det er viktig å skape arkitektur som legger til rette for at mennesker møtes og utfolder seg Foto: Kari Byklum