– Mange av de beste skjulestedene for brunsnegler har vi omhyggelig lagt til rette for selv.

BRUNSNEGLEN: Brunskogsnegl, eller brunsneglen, er et bløtdyr som tilhører familien skogsnegler. I Norge er den en uønsket invaderende art som står oppført på Norsk svarteliste. BRUNSNEGLEN: Brunskogsnegl, eller brunsneglen, er et bløtdyr som tilhører familien skogsnegler. I Norge er den en uønsket invaderende art som står oppført på Norsk svarteliste. Foto: Roald, Berit