– Jeg vil tegne noe jeg er skikkelig stolt av

 -En grunnleggende forutsetning for god arkitektur at man forstår hvilke behov som skal dekkes, og at man imøtekommer behovet på en funksjonell og elegant måte, sier Espen Schiefloe Andersen -En grunnleggende forutsetning for god arkitektur at man forstår hvilke behov som skal dekkes, og at man imøtekommer behovet på en funksjonell og elegant måte, sier Espen Schiefloe Andersen Foto: Kari Byklum