Tidligere ble drivhuset brukt til å dyrke tomater. I dag brukes det til fest: – Vi må bli bedre på å se muligheter i tomme bygg

Elin Rydningen på Rennesøy leier et gammelt tomatdrivhus som hun har fylt med spiselige planter, busker, trær og blomster. Når du har 1000 kvadratmeter hage under glasstak, er ikke regn og kuling lenger en utfordring.   Elin Rydningen på Rennesøy leier et gammelt tomatdrivhus som hun har fylt med spiselige planter, busker, trær og blomster. Når du har 1000 kvadratmeter hage under glasstak, er ikke regn og kuling lenger en utfordring. Foto: Irene Jacobsen