Dei flytta frå byen til bygda: – Me kom frå eit lite funkishus i Stavanger, kor me trong små møblar. I dette huset måtte me tenkje motsett.

Elin og Ketil satsar på naturtomt. Då dei flytta hit, heldt huset på å bli innegrodd av furuskog. Elin og Ketil satsar på naturtomt. Då dei flytta hit, heldt huset på å bli innegrodd av furuskog. Foto: Jonas Haarr Friestad