VARSLING: – Du kan aldri ha for mange røykvarslere, men du kan absolutt ha for få, mener branninspektør Sigurd Folgerø Dalen. Han anbefaler å ha én røykvarsler i hvert lukkede rom. VARSLING: – Du kan aldri ha for mange røykvarslere, men du kan absolutt ha for få, mener branninspektør Sigurd Folgerø Dalen. Han anbefaler å ha én røykvarsler i hvert lukkede rom. Foto: Falch, Knut / SCANPIX

I snitt har 64 personer omkommet i brann hvert år siden 1979: Her bør du plassere røykvarslerne for å minimere risikoen