Bolig

Seks typiske temaer for nabokrangler. Dette er reglene og løsningene.

foto
Bli kjent med naboene og få et godt forhold til dem, anbefaler Carsten Pihl i Huseierne. Da er det enklere å finne løsninger. Foto: Carl Martin Nordby