Bolig

Skulle spare tid på nye byggeregler – må likevel bruke mer tid

foto
UTEN SØKNAD: Bygg som oppføres uten søknad til kommunen må oppfylle en rekke kriterier. Bildet er en illustrasjon. Foto: Carl Martin Nordby