I vinter ble Biskop Berggravs gate 25 B solgt på tvangssalg for fem millioner kroner. I forbindelse med salget må den nye eieren etterkomme kommunens pålegg om riving av øverste etasje for at boligen skal bli lovlig. Nå er arbeidene i gang.

Ikke godkjent

– Vi skal rive til godkjent byggehøyde, sier John Bjørklund som kjøpte huset på tvangssalg.

Biskop Berggravs gate 25 B har manglet godkjent byggetillatelse. Årsaken var at kommunen mente huset var bygd vel én meter for høyt, noe den tidligere eieren har protestert på.

Kommunen har godkjent endringene som nå gjennomføres, og viser til pålegget fra 13. Juli 2010 om retting ved at øverste del av bygningen må rives slik at gesimshøyden ikke overstiger åtter meter.

Innflytting i juni

Bjørklund har engasjert et byggefirma til å ta seg av rivingen, selv skal han gjøre boligen ferdig innendørs.

– Vi har begynt arbeidene både ute og inne. Vi er en familie på fire og jeg regner med vi flytter inn i løpet av juni, sier den nye eieren fra stillasen som er reist i forbindelse med rivingen.

Hva som skjer med nabohuset, Biskop Berggravs gate 25 A, er ennå ikke avklart. Også her er det krav om riving av toppetasjen før huset kan tas i bruk som bolig. Kommunen avventer nå hva tiltakshaveren av denne boligen foretar seg.