For Jono El Grande og Ingunn Birkeland ble leiligheten et felles kunstprosjekt

Pause i arbeidsdagen. Selv kaffekrusene er avstemt i kjøkkenfargene. Pause i arbeidsdagen. Selv kaffekrusene er avstemt i kjøkkenfargene. Foto: Ragnar Hartvig