Dette er feilen alle gjør med oppvaskmaskinen

Hurtigprogrammet på oppvaskmaskinen bruker mer strøm enn autoprogrammet, og siden det tar noe tid før oppvaskmaskintabletten løses opp, anbefales pulver på korte vasker. Hurtigprogrammet på oppvaskmaskinen bruker mer strøm enn autoprogrammet, og siden det tar noe tid før oppvaskmaskintabletten løses opp, anbefales pulver på korte vasker. Foto: Sigurdsøn, Bjørn NTB Scanpix.no