Har ikke fått penger fra Nav siden februar. Myndighetene vet ikke hvor mange som er i samme situasjon.

Mats Thorstensen spilte med åpne kort og sa fra seg arbeidsavklaringspenger for å dra til Spania. Myndighetene vet fortsatt ikke hvor mange som er i samme situasjon.

Mats Thorstensen sa fra seg arbeidsavklaringspenger frivillig for en periode han dro til Spania, fordi Nav ikke lot ham ta dem med seg. Nå må hans sak, i likhet med mange tusen andre, behandles på nytt.   Foto: Olav Olsen

familieogoppvekst

Er du én av dem som kan være omfattet av Nav-skandalen? Se hvilke rettigheter du har og hva du bør gjøre lenger ned i saken.