Slik leser du skattelistene: Tallene viser ikke hele sannheten

Og slik sjekker du hvem som har snoket på deg.

SKATTELISTENE: 27. oktober ble skattelistene for 2016 offentliggjort. Nå kan du sjekke hva folk tjener. Men husk: Skattelistene viser ikke hele sannheten.   Foto: Skjermdump skatteetaten.no

familieogoppvekst

Hvordan kan noen være oppført med null kroner i inntekt og formue?

Én mulighet er naturligvis at de ikke hadde opptjente eller oppsparte penger ifjor.

En mer sannsynlig forklaring er at skattelistene ikke forteller hele sannheten.

Skal du lese skattelistene korrekt, må du huske på at inntekten som rapporteres fra ligningsmyndighetene, er den alminnelige inntekten og ikke hva som faktisk blir utbetalt.

Alminnelig inntekt er den skattbare inntekten. Alle fradrag er trukket fra.

Alle har fradrag

Hvilke fradrag skal plusses på for å finne den reelle og faktiske inntekt?

Vanlige fradrag er:

 • Minstefradrag
 • Lånekostnader (renter)
 • Foreldrefradrag

En nettoinntekt på null kroner trenger altså ikke bety at vedkommende ikke tjente noe i det hele tatt. Mest sannsynlig har personen mange fradrag å trekke fra.

Mer i formue

Det trenger heller ikke være samsvar mellom formuen i skattelistene og den reelle formuen.

Selv om ligningsverdien er økt betraktelig for boligeiendom, er det fremdeles stor forskjell på den reelle verdien og ligningsverdien på bolig.

Verdien på boligen du bor i (primærboligen), skal maksimalt utgjøre 30 prosent av markedsverdi når den fastsettes i ligningen.

Innbetalt skattebeløp er det eneste nøyaktige tallet som sier noe om privatpersonens økonomi.

Slik søker du

Gå inn på Skatteetatens nettsider og logg deg inn ved hjelp av en elektronisk ID. Når du kommer inn på personsøksiden, kan du søke på hvem du enn måtte ønske.

Men husk: Den du søker opp, kan finne ut at du har gjort det.

SØKESTATISTIKK: Klikk deg inn på søkestatistikk (rød ring) for å se hvem som har søkt deg opp i skattelistene.  Foto: Skjermdump skatteetaten.no

Slik sjekker du hvem som har sjekket deg

Stortinget har vedtatt at det skal logges hvem som søker i skattelistene.

Klikk deg inn på søkestatistikk for å se hvem som har søkt deg opp i skattelistene.

Du får se navn, fødselsår, postnummer og poststed på den som har søkt.

Slik leser du skattelistene

Inntekt: Omfatter all skattepliktig inntekt minus fradrag:

 • Lønn (inkludert frynsegoder som firmabil, telefon, etc)
 • Pensjon
 • Aksjeutbytte
 • Renteinntekter

Fradrag trekkes fra:

 • Minstefradrag - 36 prosent av personinntekt, maksimum NOK 72.800 - minimum NOK 4000.
 • Lån - 25 prosent av renteutgifter
 • Diverse fradrag som foreldrefradrag, pendlerfradrag, etc.

Eksempel: En person har ifølge skattelistene 250.000 kroner i inntekt. Han har ett barn og renteutgifter på 100.000 kroner. Reell inntekt blir: Alminnelig inntekt: 250.000 + foreldrefradrag: 25.000 + lånerenter (25 % av 100 000): 25.000 + minstefradrag: 69.800. Reell inntekt: 372.800.

En person med null i inntekt kan likevel ha tjent penger. Personen kan ha mange fradrag eller leve av aksjeutbytte hentet ut tidligere år.

Formue

Alle eiendeler minus gjeld.

 • Bankinnskudd
 • Aksjer
 • Fond
 • Bolig
 • Hytte

Reell formue samsvarer ikke nødvendigvis med oppføringen i skattelistene. Ligningsverdi av bolig er maksimalt 30 prosent av markedsverdi. Når gjelden er større enn ligningsformuen, blir nettoformuen null.

Skatt

Total skatt inkluderer:

 • Inntektsskatt
 • Skatt til kommune og stat
 • Toppskatt
 • Skatt på utbytte
 • Trygdeavgift

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

familieogoppvekst