Mannelegenes gravid-protest

foto
PROTEST. Yngre, mannlige leger tyr til Twitter for å protestere mot en fersk dom som slår fast at høygravide leger ikke har automatisk rett på fritak fra vaktordningen. På Twitter legger de ut falske «gravidbilder», under emnetaggen #velkommenpåvakt. Christopher Kvistad, styremedlem i Yngre Legers Forening og forsker på behandling av hjerteinfarkt på Haukeland sykehus i Bergen. Foto: Yngre Legers Forening på twitter