Familien følte seg fanget i storbyen. Det ble starten på et nytt liv i naturen.

foto
Økt mestringsfølelse for barna, mindre krangling på hjemmebane og trygghet rundt foreldrerollen er resultatene av familieprosjektet. Foto: Guro Thobru