Ifølge en undersøkelse gjort av Norsk senter for informasjonssikring (NORSIS), oppgir 3,9 prosent at de har opplevd at andre har brukt deres identitet til å begå straffbare handlinger i løpet av de siste to årene. I saker om svindel i nære relasjoner, må i mange tilfeller ofrene betale tilbake lånebeløpet. Ifølge en undersøkelse gjort av Norsk senter for informasjonssikring (NORSIS), oppgir 3,9 prosent at de har opplevd at andre har brukt deres identitet til å begå straffbare handlinger i løpet av de siste to årene. I saker om svindel i nære relasjoner, må i mange tilfeller ofrene betale tilbake lånebeløpet. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Fem dommer avslører: De ble svindlet av samboerne sine, men må selv punge ut.