ULIK PRAKSIS: – Hvis et annet barn er veldig utagerende og ikke har noen grenser, kan også ditt eget barn bli påvirket av det. Det kan fort havne mellom barken og veden fordi det opplever ulike regler i sitt eget hjem og vennens hjem, sier coach Siri Spillum. ULIK PRAKSIS: – Hvis et annet barn er veldig utagerende og ikke har noen grenser, kan også ditt eget barn bli påvirket av det. Det kan fort havne mellom barken og veden fordi det opplever ulike regler i sitt eget hjem og vennens hjem, sier coach Siri Spillum. Foto: Shutterstock / NTB scanpix

Jeg misliker barnets venn. Hva gjør jeg?