VALGTE HYBRID: – Ytelsespensjon er så krevende i et lavrenteregime, at den ikke er et alternativ, sier personalsjef Martin Stølevik i Sintef (til venstre). Konsernsjef Finn Haugan i Sparebank 1 SMN er fornøyd med å ha fått Sintef både som pensjons- og bankkunde. Viseadm. dir. Reidar Bye i Sintef til høyre. VALGTE HYBRID: – Ytelsespensjon er så krevende i et lavrenteregime, at den ikke er et alternativ, sier personalsjef Martin Stølevik i Sintef (til venstre). Konsernsjef Finn Haugan i Sparebank 1 SMN er fornøyd med å ha fått Sintef både som pensjons- og bankkunde. Viseadm. dir. Reidar Bye i Sintef til høyre. Foto: TERJE SVAAN, ADRESSEAVISEN

Denne nye ordningen kan gi deg bedre pensjon