Ungdommen overtar Tromsø Jazzfestival

Nye koster har overtatt ledelsen av Tromsø Jazzfestival. De håper å fortsette i årets suksesspor.
NYSJEFENE: Booking- og programsjef Ida Karoline Nordgård og festivalsjef Camilla Frantsen tar seg av det daglige arbeidet med å skape jazzfestivalen som skal gjennomføres andre uka i august. Foto: Helge Matland 

NYSJEFENE: Booking- og programsjef Ida Karoline Nordgård og festivalsjef Camilla Frantsen tar seg av det daglige arbeidet med å skape jazzfestivalen som skal gjennomføres andre uka i august. Foto: Helge Matland 

Med nytt navn, nytt tidspunkt og millionstøtte fra fylkeskommunen, opplevde Tromsø Jazzfestival en stor suksess og mangedobling av billettinntektene for festivalen som ble arrangert i august.

Ola Asdahl Rokkones var da både styreleder og daglig leder for festivalen. Nå har en ny ledelse overtatt.

Camilla Frantsen har tatt steget fra å være prosjektleder til å bli festivalsjef. Ida Karoline Nordgård hadde rollen som markeds- og kommunikasjonssjef. Nå er hun blitt Tromsø Jazzfestivals første bookingsjef. Morten Steene har overtatt som festivalens styreleder etter Ola Rokkones som fortsatt er med som styremedlem.

Ikke store endringer

– Vi traff veldig godt med årets festival, så det er klart at vi ikke kommer til å gjøre de store endringer til neste års festival. Men likevel fikk vi en del erfaringer fra festivalen, både når det gjelder praktisk gjennomføring og sammensetting av program. Dette tar vi med oss videre, sier Camilla Frantsen.

– Dette vil vi ta med oss betyr og gjøre noen justeringer til festivalen i august 2017, fortsetter den nye festivalsjefen.

Bredde

– At vi klarte å skape en bredde i programmet, var nok en av suksesskriteriene i høst. Det er viktig å skape en festival som når ut til flest mulig. Det var fantastisk å se alle 18-åringene som kom for å høre Ivan Ave, og som ble igjen og fikk med seg Nils Petter Molvær som overtok scenen med sin solokonsert; en konsert hvor folk bare lytta og lytta. Slikt vil vi gjerne gjenskape, sier Ida Nordgård.

– Vi opplevde også en voldsom interesse for barnekonsertene våre. Derfor vil vi utvide tilbudet neste år ned en egen «Minijazz» i «Levende lokaler» i sentrum. Her vil vi også gi et tilbud for ungdom i alderen 13–17 år, fortsetter hun.

Ny headliner

– Vi har nå gjort tidenes signering for jazzfestivalen, Jan Garbarek. Vi er også nesten i havn med en headliner til som vi håper å kunne presentere før jul, fortsetter jazzfestivalens program- og bookingsjef.

– Vi er godt i rute. I fjor jobba vi helt fram til sommeren for å ha alt klart. Nå er det meste på plass syv måneder før festivalstart, forteller Ida Karoline Nordgård.