Av samtlige frivillige er de fleste som Ragnhild (26)

I år er det 260 frivillige på TIFF. En av disse er Ragnhild Helene Grøholt Prytz, og hun representerer den gjennomsnittlige TIFF-frivillige.
GJENNOMSNITTLIG: Som kvinnelig student i 20-årene er Ragnhild Helene Grøholt Prytz den gjennomsnittlige TIFF-frivillige. 

GJENNOMSNITTLIG: Som kvinnelig student i 20-årene er Ragnhild Helene Grøholt Prytz den gjennomsnittlige TIFF-frivillige. 

Den største andelen frivillig på TIFF er mellom 20 og 25 år gammel. Totalt 74 av de 260 personene er i denne aldersgruppen, hvorav 39 av disse er mellom 25 og 30 år.

– Det er også om lag dobbelt så mange kvinner som menn som er frivillige. Med det sagt så vil jeg si at TIFF har en over gjennomsnittlig høy andel menn sammenligna trenden innafor frivilligheten, sier Elise Hammari, frivilligansvarlig for tredje år på rad.

MANGE KVINNER: Frivilligansvarlig Elise Hammari forteller at det er dobbelt så mange kvinner som er frivillige som menn. 

MANGE KVINNER: Frivilligansvarlig Elise Hammari forteller at det er dobbelt så mange kvinner som er frivillige som menn. 

Færrest yrkesaktive

Det er ifølge hennes statistikk også en god del frivillig i de eldste aldersgruppene. Spesielt blant de mellom 60 og 65. Den aldersgruppen som derimot er dårligst representert er de mellom 55 og 60 år, med kun syv frivillige.

– Vi ser at de fleste unge frivillige hos oss er studenter. Noe som ikke er så rart da de har mer tid og dette er en fin mulighet til å få sett film gratis. Aldersgruppen 45 til 60 er veldig kjøpesterk og de trenger kanskje ikke være frivillig. De kjøper seg rett og slett bare billetter. Også har vi en del pensjonister, for de har jo også tid til å være med, sier Hammari.

Godt miljø

Ragnhild Helene Grøholt Prytz kommer fra Tromsø, men studerer i Trondheim. For tredje år på rad har hun reist hjem til Tromsø for å være frivillig. Prytz er virkelig den gjennomsnittlige frivillige. Hun er 26 år, student og kvinne.

– Hvorfor er du frivillig?

– Jeg er veldig filminteressert og synes det er veldig koselig og et godt miljø her. Derfor kommer jeg alltid tilbake, sier Prytz, som har jobbet i infoskranken på Fokus.

Har mulighet

Prytz er ikke overrasket over at hun representerer den gjennomsnittlige frivillige.

– Det å være frivillig en god måte å få sett masse film, selv om man ikke har så god råd. Noe som gjelder mange studenter. Også har vi kanskje mer tid enn de som er i full jobb og derfor mulighet til å jobbe. Det er kanskje derfor at de som er yrkesaktive er dårligst representert, de har rett og slett ikke tid. Jeg er jo på en plass i livet hvor jeg har mulighet til dette, sier Prytz.

Viktige for festivalen

Og festivalen er helt avhengig av slike som Ragnhild.

– Det er ingen TIFF uten de frivillige, så enkelt er det. De står på frontlinja over hele byen denne uka, og skal ha all ære for at vi greier å levere et så stort program til publikum disse syv dagene – det hadde rett og slett ikke vært mulig uten dem, sier Hammari.