Filmfond får flere hundre tusen i tilskudd

Nordland fylkeskommune gir 600.000 kroner i støtte til Filmfond Nord.
BLE ANSATT I FJOR: Filmkonsulent Gjermund Gisvold i Filmfond Nord startet i jobben på Tromsø-kontoret til Filmfond Nord i september 2017. 

BLE ANSATT I FJOR: Filmkonsulent Gjermund Gisvold i Filmfond Nord startet i jobben på Tromsø-kontoret til Filmfond Nord i september 2017. 

Filmfond Nord et ett av tre regionale filmfond i Norge. Fondet er et aksjeselskap og eies av Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. Daglig leder Linda Netland er lokalisert i Bodø, mens filmkonsulent har sitt kontor i Tromsø. Ifølge fondets nettside er målet å øke antall filminnspillinger i Nordland, Troms og Finnmark. Samt videreutvikle filmbransjen.

Fredag ble det annonsert at fylkesråd Aase Refsnes i Nordland fylkeskommune har gitt fondet 600.000 kroner ekstra til drift i 2019. Dette etter at de søkte om dette for å «skape en sterkere bransje med gode serier og langfilmer fra nord», ifølge en pressemelding fra fylkeskommunen.

– Vi bevilger 600.000 ekstra til drift av Filmfond Nord for 2019. Det er en del av kulturstrategien vår å styrke filmsatsingen i nord som en av våre største kulturnæringer, underbygger fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland, sier fylkesråd Aase Refsnes (SV) i pressemeldingen.

– Filmfond Nord gjør en god jobb for å styrke film i landsdelen og en styrking av deres administrative kapasitet vil bidra til å kunne bygge filmmiljøet, også i Nordland. Film er en viktig kulturnæring og dette vil støtte opp under målene for film i kulturstrategien, utdyper Refsnes i pressemeldingen.