Trine Lise Olsen gir stemme til «fesshompa» i ny animasjonsfilm

Tromsøselskapet Fabelfjord har laget animasjonsfilm om de store fiskebankene på oppdrag fra Framsenteret.
FISK SOM PRATER: Slik ser «Laila» ut i animasjonsfilmen «My Bank».  Trine Lise Olsen gir stemme til fisken i ny animasjonsfilm. 
    
      (Foto: Michael Schult Ulriksen/Fabelfjord)

FISK SOM PRATER: Slik ser «Laila» ut i animasjonsfilmen «My Bank». Trine Lise Olsen gir stemme til fisken i ny animasjonsfilm.  Foto: Michael Schult Ulriksen/Fabelfjord

– Å spille fesshompa er noe av det fineste jeg har gjort. Fesshompa er jo et nydelig dyr, og hun er jo riktig så sjarmerende og morsom, sier komiker Trine Lise Olsen i en pressemelding fra Framsenteret.

Olsen gir stemme til fisken «Laila» som brukes av forskerne ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) på Framsenteret i Tromsø for å fortelle hvorfor det er viktig å vite mer om de store fiskebankene i nord.

«Fesshompa» er et navn som brukes om den lille fisken ulke som det finnes mange av langs kysten, særlig i nord. Andre lokale navn er fisksømpe, fissump, furusk, kontepella, marulk, mataskurk, pelekunter, pillekunter, ulk og konterusk.

Lanseres onsdagAnimasjonsfilmen «My Bank» er laget av det Tromsøbaserte selskapet Fabelfjord og lanseres på både norsk og engelsk onsdag.

Den drøyt to minutter lange filmer er blant annet tilgjengelig på Naturforsknings Youtube-side. Filmen handler om den lille fisken «Laila» som forteller om hvorfor det er viktig å forske på fiskebankene.

– Det er fremdeles mye vi ikke vet om fiskebankene. Vi vet at fiskebanker er grunne havområder der strømforholdene gir gode vekstforhold for plankton, og dermed økt produktivitet og rike fiskebestander. Vi undersøker om sammensetningen av fiskearter og endringer over tid er forskjellig på små og store banker, og om mønstrene varierer i ulike deler av det enorme Barentshavet, forklarer seniorforsker ved NINA, Kari Ellingsen.

– Fremdeles mye vi ikke vet om fiskebankene

SENIORFORSKER: Kari Ellingsen er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) på Framsenteret i Tromsø. Hun var en av dem som ideen til filmen om ulken «Laila». Nå lanseres filmen, laget av Fabelfjord. Foto: Helge M. Markusson/Framsenteret. 

SENIORFORSKER: Kari Ellingsen er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) på Framsenteret i Tromsø. Hun var en av dem som ideen til filmen om ulken «Laila». Nå lanseres filmen, laget av Fabelfjord. Foto: Helge M. Markusson/Framsenteret. 

Det var Ellingsen og Ken Frank i Bedford Institute of Oceanography som hadde ideen til å lage en film for å nå et bredere og ikke minst yngre publikum.

– Det har vært veldig morsomt å være med på å lage en animasjonsfilm. Det har også vært veldig lærerikt, fordi filmskaperne har vært flinke til å forenkle og formidle vår historie som i utgangspunktet er mye mer komplisert, sier Ellingsen i pressemeldingen.