Den er det Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet som står for.

Ola Graff, professor emeritus og, inntil i fjor, kurator for tradisjonsmusikkarkivet ved Norges arktiske universitetsmuseum, har stått for utvalget.

– Jeg tror vi har funnet fram noe som gir litt for enhver smak, sier han til Feedback.

Og da har det vært mange hensyn man skulle vise.

– Det har vært vanvittig mye arbeid å finne det riktige utvalget med å balansere mellom geografi, de forskjellige musikalske sjangrene og det samiske, kvenske og norske, fortsetter han.

Her i nord har nemlig de ulike folkegruppene sine egne musikalske tradisjoner. Alle er behørig representert i arkivet og Graff har forsøksvis funnet fram de opptakene han tror er mest tilgjengelige for alle.

– Joik kan kanskje oppfattes som rar og ensformig for utrente ører, mens Nils-Aslak Valkeapääs joik, «Áillohaš» er melodiøs.

Den presenteres 3. desember. Bak den første luka skjuler det seg imidlertid en middelalderballade.

– Det er ikke bare tradisjonsmusikk i kalenderen. Vi presenterer også hvordan moderne musikere fremfører denne musikken. Arkivet har vært flittig brukt av nordnorske musikere som Susanne Lundeng, Mari Boine og Hekla Stålstrenger.

En tradisjon som for øvrig musikeren Ola Graff startet gjennom sitt virke med Nordnorsk Visegruppe.

En annen utfordring som oppsto under arbeidet var at enkelte av sangene fantes det ikke opptak av, kun noter.

– Da fikk vi hjelp av Vokal Nord – virkelig et kor i verdenstoppen – til å spille inn nye versjoner. Dette er sanger som aldri har blitt spilt før.

Den første luka i julekalenderen åpnes, naturlig nok, 1. desember og er tilgjengelig på uit.no/julekalender