De to musikerne samarbeidde om en juleturné i Norge og Russland i fjor, og tok i februar med seg opptaksutstyr til Ris kirke i Oslo, hvor Baugerød er kantor, og spilte inn noe av musikken de et par måneder i forveien hadde presentert live for publikum.

Musikken består av nye og gamle julesanger i egne arrangement hvor folkemusikk, kirkemusikk og nordisk jazz, med litt ulik vektlegging fra sang til sang, synes å være de viktigste inspirasjonskildene. Begge musikerne har god erfaring fra ulike sjangrer, og beveger seg uanstrengt i landskapet deres musikalske kart har tegna opp.

Rokkones og Baugerød skaper et dempa og stemningsfylt musikalsk landskap gjennom arrangement og utmerka behandling av sine instrumenter. Orgelet og tenorsaxofonen står overraskende godt til hverandre og legger til rette for et dynamisk og fint spekter i uttrykket.

Kirkemusikk og nordisk jazz har også noen av de samme klangidealene, og klangen som skapes gjennom kirkerommets potensial, er så avgjort med på å prege resultatet av den behandling Rokkones og Baugerød har gitt den julemusikken de har tatt for seg.

Det høres ut som om de i god jazztradisjon også har åpna opp for improvisasjon under opptakene i kirka, og for meg blir det i disse sekvensene de to musikerne klarer å få fram det mest spennende resultatet.

Når man gir seg i kast med musikk som «Det kimer nå til julefest», «I denne søte Juletid», «O helga natt» og «Det hev ei rose sprunge», så skal det litt til for å tilføre musikken det som skal til for at vi kan høre den med nye ører. Rokkones og Baugerød klarer det et godt stykke på vei.

Ola Asdahl Rokkones og Terje Baugerød «I denne søte juletid» (TerjeB Production)