Tromsø-orkester får 2,5 millioner ekstra i statsbudsjettet

Regjeringen ønsker å legge til rette for at orkestret kan ansette flere faste musikere.
Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, her representert ved kammerorkesteret og fioliniost Henning Kraggerud, får 2,5 millioner i statsbudsjettet for 2019. 
        
            (Foto: NOSO)

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, her representert ved kammerorkesteret og fioliniost Henning Kraggerud, får 2,5 millioner i statsbudsjettet for 2019.  Foto: NOSO

Derfor vil regjeringen øke tilskuddet til Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO) med 2,5 millioner kroner. Dette opplyser NOSOs kommunikasjonssjef Lasse Jangås fredag kveld.

– Det er med stor glede – og lettelse – vi i dag er gjort kjent med at Regjeringen og KUD har imøtekommet NOSO/Arctic Philharmonic sin tilleggssøknad på NOK 2,5 mill. for 2019 til en videre utbygging av orkesteret og antall musikerstillinger, uttaler NOSO-direktør Tor Lægreid i en pressemelding.

I praksis vil dette bety at NOSO – som fortsatt er under oppbygging – nå kan øke med seks nye musikerårsverk.

I tråd med Stortingets vedtak ved opprettelsen av NOSO i 2009, ble det søkt om midler til seks nye musikerårsverk i kommende budsjett, slik at NOSO kan bygge videre på målsettingen og oppdraget ved å etablere et lite symfoniorkester i nord.

– Seks mye musikerårsverk vil øke repertoarmulighetene, øke tilgjengeligheten for publikum og tilrettelegge for å bygge videre. I tillegg medfører dette nye kompetansearbeidsplasser i landsdelen – og vil effektivisere driften av NOSO. I dag bruker NOSO mange innleide musikere, og en økning av musikerstaben vil redusere reise- og hotellkostnader, uttaler Lægreid.