- Vi vet ikke hvorfor det plutselig er så mye skjeggkre i norske hjem