Veggedyr er blitt resistente mot gift. Dette er dagens metoder.