Det er eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk for september som viser at Tromsø hadde både den største økningen i prisveksten i forrige måned og har den klart største økningen det siste året - sammenlignet med de andre storbyene i landet.

Statistikken baserer seg på tall fra Eiendomsverdi, Finn.no og Eiendom Norge og viser at Tromsø det siste året har hatt en prisvekst på boliger på 13,4 prosent. Det er nesten åtte prosentpoeng bedre enn nestemann på listen - Bergen. Der har prisveksten det siste året ligget på 5,5 prosent.

Det er faktisk Bodø som følger nærmest Tromsø på statistikken. Nordlandsbyen, som riktignok ikke ligger inne blant de seks store byene, kan bokføre 7,3 prosent økning de siste 12 månedene.

- Det har aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i en september-måned, antall usolgte boliger går ned og salgstiden faller. Utviklingen i september vitner om et stabilt boligmarked. Det har vært høy aktivitet, og det har blitt solgt mange boliger, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge i en pressemelding.

For høyt

Selv om de som selger boliger i Tromsø kan juble over prisveksten, så får det negative konsekvenser for de som ikke klarer å henge med i boligmarkedet. iTromsø skrev i august om Veronika Nilsen, som ble tvunget til å flytte ut av Tromsø på grunn av boligprisene.

Christian V. Dreyer sa da også til iTromsø i august at en årlig prisvekst på 12-13 prosent er i overkant av det som er ønskelig.

- Over tid er det ikke sunt for noen av oss å ligge på et sånt nivå. Det gjelder alle som skal kjøpe og for så vidt også selge i Tromsø-markedet. Boligprisveksten er langt høyere enn lønnsveksten i husholdningene og det resulterer i at mange påtar seg mer gjeld og binder opp for mye av sin kapital i boligmassen. Det er uheldig. Vi må ha en mer moderat prisutvikling, sa Dreyer.

Hurtig solgt

Også på endringen siste måned er Tromsø best/verst i storbyklassen, som ellers består av Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Oslo. Tromsø har 0,5 prosent økning i september, mens for eksempel Stavanger hadde nedgang i boligprisene forrige måned.

Omsetningstiden for solgte boliger i Tromsø i september gikk opp fra 21 dager i august til 24 dager i september. Gjennomsnittet i Norge er på 36 dager.

Christian Vammervold Dreyer