foto
Catharina Ilstad er inspirert av danske hjem. Hun har prøvd å skape den samme følelsen av luftige og åpne rom hun forbinder med danske feriehus. Foto: Irene Jacobsen

Dansk keramikk og 80-tallsstrikk