Eksperter: – Stille barn trenger hjelp på lik linje med utagerende barn